Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ΠΟΕΠΛΣ: " Ναυάγησε ο λιμενικός Καλλικράτης "

Ναυάγησε ο Καλλικράτης στο παγόβουνο της μειωμένης οργανικής σύνθεσης τωνΛιμενικών Αρχών.

Η οριζόντια μείωση των οργανικών συνθέσεων του συνόλου των Λιμενικών αρχών, υπηρεσιών, μέσων και ειδικών μονάδων του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ, βάζει την ταφόπλακα στην έτσι κιαλλιώς αμφιλεγόμενη αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο αρχικός και φιλόδοξος υποτίθεται σχεδιασμός της συνένωσης δυνάμεων για πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, αποδείχθηκε κενό γράμμα αφού οπραγματικός στόχος ήταν αφενός η μείωση κατά 25% περίπου του συνόλου των οργανικών θέσεων με συνέπεια την ανισσόροπη κατανομή χωρίς καμία λογική και κανένα σοβαρόεπιχείρημα και αφετέρου η μείωση των Λιμενικών αρχών που όπως αποδείχθηκε ήτανλάθος αφού στην πράξη δεν προέκυψε καμία μείωση και καμία εξοικονόμηση πόρων καιμέσων.

Παρά ταύτα κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις μειωμένες συνθέσεις, των πλωτώνπεριπολικών σκαφών, των Κλιμακίων ειδικών αποστολών και των Λιμενικών αρχών, την ώρα που το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του Σώματος έχουν αυξηθεί υπέρμετρα, τοπροσωπικό βρίσκεται στα όρια του και που καθημερινά περιστατικά μας δείχνουν ότι δενμπορούμε να δίνουμε περισσότερη βάση στο ένα αντικείμενο σε βάρος του άλλου.

Επειδή αυτή η κατάσταση εκτιμούμε ότι θα αποβεί σε βάρος της ποίοτητας τωνπαρεχομένων υπηρεσιών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και των στελεχών του Σώματος, ηομοσπονδία μας θέτει προ των ευθυνών τους τόσο την πολιτική όσο και την φυσική μας ηγεσία, ζητώντας τους την άμεση συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες απο τον Ν.4150/13 οργανικές θέσεις καθώς και την κατάργηση, τόσο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών όσοκαι της νέας οργανικής σύνθεσης.
Δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα διορθώνεις.Κακό είναι ναπροσπαθείς με νέα λάθη να καλύπτεις τα προηγούμενα.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δριβάκος Γεώργιος Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: