Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΑΛΣ: Διευκόλυνση στελεχών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. για την δικαστική διεκδίκηση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με την απόφαση του ΣτΕ.

Αριθμ. Πρωτ.: 119/2014

ΠΡΟΣ: 
Αρχηγό ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο ΛΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο

ΚΟΙΝ.: 
- ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΧΕΔΑΠ
- ΥΝΑ/ΑΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ


Κύριε Αρχηγέ,

Μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές οι μειώσεις των απολαβών μας, αναδρομικά από 01-08-2012 και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει έως σήμερα συμμορφωθεί με την ως άνω απόφαση, ένας σημαντικός αριθμός στελεχών προτίθεται να προβεί σε δικαστική διεκδίκηση, μέσω αγωγής, της χρηματικής διαφοράς, μεταξύ των δεδουλευμένων αποδοχών που έχει λάβει και εκείνων που ίσχυαν την 31-07-2012.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το οποίο αφορά και προβληματίζει το σύνολο του προσωπικού και επειδή ο ακριβής προσδιορισμός των προς διεκδίκηση ποσών δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από τα ίδια τα στελέχη, παρακαλούμε για την προσωρινή ενίσχυση με επαρκές αριθμητικά προσωπικό, του αρμόδιου γραφείου (ΔΙΧΕΔΑΠ-Α/Γρ. Μισθοδοσίας), για την διευκόλυνση της διαδικασίας υπολογισμού των διαφορών για τις κατά περίπτωση εγειρόμενες αξιώσεις. 

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος από την πλευρά της παραμένει στην διάθεσή σας καθώς και της αρμόδιας υπηρεσίας για την παροχή οποιασδήποτε διευκόλυνσης, ήθελε απαιτηθεί και θα μπορούσε να προσφερθεί, για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ      Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: