Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2012

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κατά βαθμό: 
(1) Ο βασικός μισθός των εν ενεργεία συναδέλφων, του Ιουλίου 2012, του ισχύοντος λόγω του ν.4093/2012 και η μείωση που υπέστησαν σε ευρώ. 
(2) Ο βασικός μισθός στο 70%, στο 60%, στο 50%, στο 40% του Ιουλίου 2012 και η αποκατάσταση ή επιστροφή (όχι αύξηση) σε ευρώ. 
 
 
Τα σενάρια που εγράφησαν μέχρι σήμερα στις εφημερίδες ήταν της τάξεως του 40 έως 50% πλην όμως όποιος μελετήσει με προσοχή και νηφαλιότητα τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Τριμελούς Συμβουλίου, είναι δύσκολο έως αδύνατο αυτά να γίνουν αποδεκτά. Γι αυτό το λόγο πρόσθεσα τα ποσοστά επιστροφής 60 και 70%. 
Απ' ότι φαίνεται το ίδιο θα ισχύσει και για τα αναδρομικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αναφερόμενα ποσά είναι μικτά και όχι καθαρά. 
Από αυτά όπως είναι φυσικό θα αφαιρεθούν οι αυξήσεις των πάσης φύσεως κρατήσεων. Σε ότι αφορά τους αποστράτους ο υπολογισμός της βασικής (μικτής) σύνταξης απαιτεί περαιτέρω υπολογισμούς και θα γίνει προσπάθεια να αναλυθεί δια παραδείγματος τις επόμενες ημέρες. 
Υπόψη ότι τα καθαρά ποσά επιστροφής μηνιαίως για τους αποστράτους θα είναι πολύ μικρά συγκρινόμενα με αυτά των εν ενεργεία συναδέλφων επειδή ο νόμος 4093/2012 εμπεριέχει για εμάς δύο μειώσεις εκ των οποίων μόνον η μία κρίθηκε αντισυνταγματική. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: