Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ 53 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

23 Οκτωβρίου 2014

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Κουφονησίων υπαγωγής Λιμεναρχείου Νάξου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Κουφονησίων η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 10 Ιουλίου έως 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο χρόνος λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου. Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Στομίου υπαγωγής Α΄ Λ/Τ Αγιόκαμπου του Κ.Λ. Βόλου.»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Στομίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σε καθημερινή βάση από 11:00 έως 19:00.
Η στελέχωση του θα θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Βόλου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Α΄Λ/Τ Αγιόκαμπου.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αγκιστρίου υπαγωγής Λιμεναρχείου Αίγινας»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αγκιστρίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε εικοσιτετράωρη βάση και από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου από 10:00 έως 18:00
Η στελέχωση του από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου θα ανέρχεται σε τέσσερα (04) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Αίγινας. Από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου η στελέχωσή του θα ανέρχεται σε δύο (02) άτομα. Η στελέχωσή του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Αίγινας.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ελαφονήσου υπαγωγής Λ/Χ Νεάπολης Βοιών».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ελαφονήσου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου από 07:00 έως 23:00 εκάστου έτους
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε τρία (03) άτομα.


«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Λουτρακίου Γλώσσας Σκοπέλου που υπάγεται 
στο Α΄Λ/Τ Σκοπέλου του Λ/Χ Σκιάθου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Λουτρακίου Γλώσσας Σκοπέλου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους από 07:00 έως 15:00 και από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους από 07:00 έως 22:00.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Σκιάθου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Α΄Λ/Τ Σκοπέλου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Σικίνου υπαγωγής Λ/Χ Ίου»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Σικίνου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους. Οι ώρες λειτουργίας του Λ/Φ Σικίνου θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ώρες κατάπλου και απόπλου των πλοίων.
 Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Ίου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας Κω υπαγωγής Λ/Χ Κω».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας Κω η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και από ώρα 08:00 έως 22:00. Το ωράριο λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Κω.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε τρία (03) άτομα και δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του l;Λιμενάρχη Κω.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Εμπορικού Λιμένα και Λιμένα Μανδρακίου Κω
 υπαγωγής Λ/Χ Κω».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Εμπορικού Λιμένα και Λιμένα Μανδρακίου Κω η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εικοσιτετράωρη βάση
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε πέντε (05) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Κω. Η στελέχωσή του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Κω.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αγίας Μαρίνας υπαγωγής Λιμεναρχείου Αίγινας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αγίας Μαρίνας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του θα ορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Αίγινας
Η στελέχωσή του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Αίγινας.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μανδουκίου Κέρκυρας υπαγωγής Κ.Λ. Κέρκυρας»
 Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μανδουκίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε πέντε (05) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Κέρκυρας. Η στελέχωσή του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Καλαμακίου υπαγωγής Α΄Λ/Τ Φλοίσβου του Λ/Χ Σαρωνικού».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Καλαμακίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εικοσιτετράωρη βάση
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε τέσσερα (04) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή, η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Σαρωνικού.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αγίας Μαρίνας Ραφήνας υπαγωγής Κ.Λ. Ραφήνας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αγίας Μαρίνας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους τις ημέρες Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή. Πέραν αυτής της χρονικής περιόδου το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίας Μαρίνας θα λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες αλλά και την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας εκάστου έτους. Το ωράριο λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου υπαγωγής Κ.Λ. Βόλου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σε καθημερινή βάση από 11:00 έως 19:00.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε δύο (02) άτομα.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μαρμαρίου που υπάγεται στο Λ/Χ Καρύστου»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μαρμαρίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας ορίζεται από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους από ώρα 09:00 έως 21:00.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Καρύστου.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Τολού υπαγωγής Λ/Χ Ναυπλίου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Τολού η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται στα τέσσερα (04) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Ναυπλίου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου υπαγωγής Κ.Λ. Ρόδου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Απριλίου έως 10 Νοεμβρίου εκάστου έτους και από ώρα 07:00 έως 23:00.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε τρία (03) άτομα.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αστακού υπαγωγής Β΄Λ/Τ Πλατυγιαλίου 
του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου».
 Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αστακού η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου θα είναι καθημερινή από τις 08:00 έως τις 16:00. Από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου η λειτουργία του Λιμενικού Φυλακίου Αστακού θα είναι καθημερινή από τις 06:00 έως τις 22:00.Το ωράριο λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Μεσολογγίου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Β΄Λ/Τ Πλατυγιαλίου
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Μεσολογγίου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Β΄Λ/Τ Πλατυγιαλίου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αρκίτσας που υπάγεται στο Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης 
του Λ/Χ Στυλίδας.»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αρκίτσας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε έξι (06) άτομα

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Γεωργιούπολης του Κ.Λ. Χανίων »
 Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Γεωργιούπολης η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου το Λιμενικό Φυλάκιο Γεωργιούπολης θα λειτουργεί από 08:00 έως 22:00 και από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου θα λειτουργεί κατόπιν Ημερήσιας Διαταγής που θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας υπαγωγής Ε΄Λ/Τ Ζέας 
του Κ.Λ. Πειραιά ».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από 14 Σεπτεμβρίου έως 14 Ιουνίου κατά τις ημέρες Δευτέρα – Πέμπτη – Παρασκευή και Σάββατο από 07:30 έως 15:30. Από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη - Πέμπτη – Παρασκευή και Σάββατο από 07:30 έως 15:30.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε ένα (01) άτομο.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Λίμνης Ευβοίας υπαγωγής Λ/Χ Αιδηψού».
ebkit-auto; text-indent: 0px; text-traΓια την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Λίμνης Ευβοίας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους περιστασιακά σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Αιδηψού.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή από τον Λιμενάρχη Αιδηψού.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Παραλίας Πετριών υπαγωγής Λ/Χ Κύμης»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Παραλίας Πετριών η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Σεπτέμβριου έως 30 Ιουνίου δύο φορές την εβδομάδα σε ημέρες και ώρες καθοριζόμενες από τον Λιμενάρχη Κύμης. Από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου θα λειτουργεί καθημερινά σε οκτάωρη βάση και η στελέχωσή του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Κύμης.


«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ξαβερίου υπαγωγής Α΄Λ/Τ Τζελέπη του Κ.Λ. Πειραιά».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ξαβερίου υπαγωγής Α΄Λ/Τ Τζελέπη του Κ.Λ. Πειραιά η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και από ώρα 06:00 έως 23:00. Το ωράριο λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Α΄Λ/Τ Τζελέπη.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε έξι (06) άτομα.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ωρεών που υπάγεται στο Α΄Λ/Τ Πευκίου του Λ/Χ Αιδηψού.».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ωρεών Ευβοίας η χρονική διάρκεια λειτουργίας ορίζεται κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους από ώρα 06:00 έως 19:00 και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από 06:00 έως 21:00. H χρονική διάρκεια λειτουργίας του Λιμενικού Φυλακίου Ωρεών Ευβοίας δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή Λιμενάρχη Αιδηψού
Η στελέχωση του από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Αιδηψού κατόπιν εισήγησης του Διοικητή του Α΄Λ/Τ Πευκίου. Από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου η στελέχωσή του θα ανέρχεται σε τρία (03) άτομα.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Εμπορικού Λιμένα Ρόδου υπαγωγής Κ.Λ. Ρόδου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Εμπορικού Λιμένα Ρόδου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε δώδεκα (12) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ρόδου.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αγίου Νικολάου Βολιμών του Λ/Χ Ζακύνθου ».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αγίου Νικολάου Βολιμών η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Κατά το διάστημα αυτό η λειτουργία του Λιμενικού Φυλακίου θα είναι καθημερινή από τις 08:00 έως τις 22:00
 Η στελέχωση του θα ανέρχεται στα τρία (03) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Ζακύνθου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Καψαλίου Κυθήρων υπαγωγής Β΄Λ/Τ Κυθήρων 
του Λ/Χ Νεάπολης Βοιών».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Καψαλίου Κυθήρων η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου και από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου το Λιμενικό Φυλάκιο Καψαλίου Κυθήρων θα λειτουργεί από 07:00 έως 23:00.Από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου το Λιμενικό Φυλάκιο Καψαλίου Κυθήρων θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε τρία (04) άτομα.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Πίσω Αετού του Λ/Χ Ιθάκης».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Πίσω Αετού Ιθάκης η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις ημέρες και ώρες κατάπλου και απόπλου πλοίων.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Ιθάκης.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ελούντας του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ελούντας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του θα είναι εποχική από την 01 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Το Λιμενικό Φυλάκιο Ελούντας από Δευτέρα έως Παρασκευή θα λειτουργεί από τις 07:30 έως τις 22:00. Σάββατο, Κυριακή καθώς και τις επίσημες αργίες θα λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 19:30.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε τέσσερα (04) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αντιρρίου υπαγωγής Α΄Λ/Τ Ρίου του Κ.Λ. Πάτρας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αντιρρίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε έξι (06) άτομα που θα διατίθενται από το Α΄Λ/Τ Ρίου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πάτρας

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αργοσαρωνικού υπαγωγής Α΄Λ/Τ Τζελέπη του Κ.Λ. Πειραιά».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αργοσαρωνικού υπαγωγής Α΄Λ/Τ Τζελέπη του Κ.Λ. Πειραιά η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και από ώρα 05:30 έως 21:30. Το ωράριο λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Α΄Λ/Τ Τζελέπη.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε έξι (06) άτομα.

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου στο Πόρτο Γερμενό υπαγωγής Λ/Χ Κορίνθου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου στο Πόρτο Γερμενό η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους από 08:00 έως 20:00
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Κορίνθου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Νέου Λιμένος Κέρκυρας υπαγωγής Κ.Λ. Κερκύρας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Νέου Λιμένος Κέρκυρας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εικοσιτετράωρη βάση
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε έξι (06) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Κέρκυρας. Η στελέχωσή του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας

« Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Σουβάλας υπαγωγής Λιμεναρχείου Αίγινας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Σουβάλας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του θα ορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Αίγινας
Η στελέχωσή του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Αίγινας.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας Καλαμάτας υπαγωγής του Κ.Λ. Καλαμάτας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας Καλαμάτας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τις 07:30 έως 15:30. Το ωράριο λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Καλαμάτας.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Καλαμάτας.

24 Οκτωβρίου 2014

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ηρακλειάς υπαγωγής Λιμεναρχείου Νάξου»
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ηρακλειάς η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 10 Ιουλίου έως 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο χρόνος λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου


«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Καλαμαριάς υπαγωγής Κ.Λ. Θεσσαλονίκης».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Καλαμαριάς υπαγωγής Κ.Λ. Θεσσαλονίκης η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλο το εικοσιτετράωρο.
Η στελέχωσή του θα ανέρχεται σε επτά (07) άτομα, εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης. Η στελέχωσή του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Δονούσας υπαγωγής Λ/Χ Νάξου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Δονούσας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 10 Ιουλίου έως 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο χρόνος λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αιγιάλης Αμοργού που υπάγεται στο Λ/Σ Καταπόλων
 του Λ/Χ Νάξου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αιγιάλης Αμοργού οι ώρες λειτουργίας του θα καθορίζονται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Νάξου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προϊσταμένου του Λιμενικού Σταθμού Καταπόλων.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Φοίνικα Σύρου υπαγωγής Λιμεναρχείου Σύρου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Φοίνικα Σύρου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σε ώρες που θα καθορίζονται με Ημερήσια Διαταγή που θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Σύρου.
"Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή που θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Σύρου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αθηνιού υπαγωγής Λ/Χ Θήρας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αθηνιού η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλο το εικοσιτετράωρο.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε πέντε (05) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Θήρας

 « Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ληξουρίου Κεφαλληνίας υπαγωγής Λ/Χ Κεφαλληνίας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ληξουρίου Κεφαλληνίας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις ώρες κατάπλου και απόπλου των πλοίων.
Η στελέχωσή του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Κεφαλληνίας.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Σχοινούσας υπαγωγής Λιμεναρχείου Νάξου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Σχοινούσας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 10 Ιουλίου έως 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο χρόνος λειτουργίας του δύναται να τροποποιηθεί με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Νάξου.
 
27 Οκτωβρίου 2014

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Όρμου Παναγιάς υπαγωγής Α΄Λ/Τ Ουρανούπολης του Λ/Χ Ιερισσού».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Όρμου Παναγιάς υπαγωγής Α΄Λ/Τ Ουρανούπολης του Λ/Χ Ιερισσού η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους σε εικοσιτετράωρη βάση. Από 01 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου το Λιμενικό Φυλάκιο Όρμου Παναγιάς θα λειτουργεί σε ώρες και ημέρες που θα καθορίζονται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Ιερισσού.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Ιερισσού

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μονής Βατοπεδίου Α.Ο. υπαγωγής Γ΄Λ/Τ Δάφνης 
του Λ/Χ Ιερισσού».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μονής Βατοπεδίου Α.Ο. υπαγωγής Γ΄Λ/Τ Δάφνης του Λ/Χ Ιερισσού η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλο το εικοσιτετράωρο.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Ιερισσού.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Ελευθερών Καβάλας υπαγωγής Κ.Λ. Καβάλας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Ελευθερών Καβάλας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εικοσιτετράωρη βάση
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε οκτώ (08) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή, η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Καβάλας.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Πρίνου υπαγωγής Α΄Λ/Τ Θάσου του Κ.Λ. Καβάλας».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Πρίνου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα ανέρχεται σε οκτώ (08) άτομα εκ των οποίων ο αρχαιότερος βαθμοφόρος Λ.Σ. θα ορίζεται ως Προϊστάμενος του Λιμενικού Φυλακίου με Ημερήσια Διαταγή, η οποία θα εκδίδεται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Καβάλας.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αγαθονησίου υπαγωγής Α΄Λ/Τ Πυθαγορείου του Λ/Χ Σάμου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αγαθονησίου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται όλη τη διάρκεια του έτους και σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Σάμου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προϊσταμένου του Α΄Λ/Τ Πυθαγορείου.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μαρώνειας υπαγωγής Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μαρώνειας η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους από 07:30 έως 15:30 και από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους από 07:30 έως 22:00.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Αντιπάρου υπαγωγής Λ/Χ Πάρου».
 Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Αντιπάρου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου θα λειτουργεί από 07:30 έως 23:30 και από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου από 07:30 έως 15:30.
Η στελέχωση του από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου θα ανέρχεται σε τρία (03) άτομα και από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου σε δύο (02) άτομα.
 
 «Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Μαραθόκαμπου υπαγωγής Λ/Σ Καρλοβασίου του Λ/Χ Σάμου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Μαραθόκαμπου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους και ώρες από 07:30 έως 15:30. Έως ότου εξασφαλιστεί μόνιμη κτιριακή εγκατάσταση η λειτουργία του Λιμενικού Φυλακίου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα ορίζεται τις ώρες κατάπλου και απόπλου των πλοίων.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή η οποία θα εκδίδεται από τον Λιμενάρχη Σάμου κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προϊσταμένου του Λ/Σ Καρλοβασίου.

«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Φαναρίου Ροδόπης υπαγωγής Β΄Λ/Τ Πόρτο Λάγους 
του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Φαναρίου Ροδόπης η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους από 07:30 έως 15:30 και από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου εκάστου έτους από 07:30 έως 22:00.
Η στελέχωση του θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Κεντρικού Λιμενάρχη Αλεξανδρούπολης.
 
«Ίδρυση Λιμενικού Φυλακίου Νάουσας Πάρου υπαγωγής Λ/Χ Πάρου».
Για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Λιμενικού Φυλακίου Νάουσας Πάρου η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου θα λειτουργεί από 07:30 έως 23:30 και από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου από 07:30 έως 15:30.
Η στελέχωση του από 01 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου θα ανέρχεται σε δύο (02) άτομα και από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου σε ένα (01) άτομο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η στελέχωση του Λιμενικού Φυλακίου θα καθορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του Λιμενάρχη Πάρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: