Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

ΗΛΙΘΙΟ δεν επέτρεψα σε κανέναν να με θεωρήσει - Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

«Λοιπόν να με συμπαθάτε που θα μακρηγορήσω αλλά ΗΛΙΘΙΟ δεν επέτρεψα σε κανέναν να με θεωρήσει,η μισθολογική μου Οδύσσεια έχει ως εξής:
Τον Αύγουστο του 2012 είχα Βασικό Μισθό 1052
                                                  +Χρονοεπίδομα 468,88
ο οποίος τον Ιανουάριο του 2013 έπεσε στα 957
                                         με χρονοεπίδομα 421,08
                                         μείωση 136 ευρώ + 6 μήνες= 816 ευρώ χαμένα.
Τον Φεβρουάριο του 2013 παίρνω την μισθολογική του Α/Ά” και χρονοεπίδομα 48% με αύξηση σε Βασικό και Χρονοεπίδομα 14 και 45 αντίστοιχα = (136+59=195 ευρώ x 5 μήνες) = 975 χαμένα,
τον Ιούλιο του 2013 πήρα προαγωγή σε 2/3 Αστ. Υπο/ντή γιατί είχα προαχθεί σε Υ/Β” με τα χρόνια (άλλη πονεμένη ιστορία) και είχα αύξηση Βασικού και χρονοεπιδόματος (136+59+60 = 255 ευρώ χαμένα ) x 7 μήνες μέχρι 01/2014 = 1.785
και τέλος τον Φεβρουάριο του 2014 παίρνω το ολόκληρο του Αστ/κου Υπ/ντή και χρονοεπίδομα 52% μα αντίστοιχη αύξηση 21 και 52 αντίστοιχα μέχρι σήμερα Οκτώβριο του 2014 (136+59+60+73 ευρώ ) x 9 μήνες = 2.952
Κι έχουμε την σούμα 816+975+1785+2952=6.528 χωρίς τα δέκατα χονδρικά.
ΑΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 6.528 ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ
και σας στέλνω με μήνυμα και τις μισθοδοσίες μου γιατί δεν τις δέχεται εδώ να τις δημοσιεύσω και χρησιμοποιήστε τα όπου θέλετε«

Δεν υπάρχουν σχόλια: