Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Δεκαεννιά ακόμα μέρες έχουν στις διάθεσή τους οι διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων

του Δ. Κατσαγάνη

Δεκαεννιά ακόμα μέρες έχουν στις διάθεσή τους οι διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), Αεροπορίας (ΜΤΑ), Στρατού (ΜΤΣ) και Ναυτικού (ΜΤΝ) για να καθορίσουν μαζί με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας τις τεχνικές παραμέτρους, από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας για τους ανωτέρω αναφερόμενους Φορείς οι οποίοι χορηγούν μέρισμα στους δικαιούχους τους, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

Αυτό υπενθυμίζει με εγκύκλιο του, την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ο Υπ. Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης.

Σε αυτή, επισημαίνεται ότι, η εν λόγω κοινή απόφαση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ αρμόδιο καθίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προσαρμοστούν οι παροχές και να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία.

Επιπλέον, ορίζεται προθεσμία μέχρι την 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ώστε το Δ.Σ. να αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή απόφαση, ενώ σε περίπτωση μη εφαρμογής παύεται αυτοδικαίως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά ημερών από την έναρξη του εκάστου έτους εφαρμογής.

Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της εν λόγω ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εν λόγω φορέων καθώς και η ομαλή συνέχιση καταβολής των χορηγούμενων στους δικαιούχους τους μερισμάτων.

Τέλος, παρακαλείται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο είναι συναποδέκτης της παρούσας εγκυκλίου, όπως ενημερώσει σχετικά το ΜΤΣ, ΜΤΑ, καθώς και το ΜΤΝ τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: