Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας

Αριθμ. Πρωτ.: 40/2015

Ενημερώνουμε ότι σήμερα 25-02-2015 πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θοδωρή Δρίτσα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και από την πλευρά μας ετέθη το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. ως εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Κύριε Υπουργέ,

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με το παρόν, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω ζητήματα που κινούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και απασχολούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προσβλέποντας στην θετική από την πλευρά σας αντιμετώπιση για την οριστική τους επίλυση.


ΘΕΣΜΙΚΑ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατάταξη - εκπαίδευση – μετεκπαίδευση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Εισαγωγή των στελεχών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων ή ΑΣΕΠ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση ετήσιας τακτικής εισροής σπουδαστών. Επισημαίνεται ότι με τον τρόπο εισαγωγής μέσω ΑΣΕΠ δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης του εκάστοτε απαιτούμενου «γνωσιακού κεφαλαίου».

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
α. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εκπαίδευσης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενική Ακαδημία) σε υφιστάμενους, διαθέσιμους χώρους.
β. Θεσμική και νομική κατοχύρωση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών.
γ. Μελλοντική πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές (quality assurance κατάISO), εφόσον βέβαια υλοποιηθούν μια σειρά από άλλα βήματα προηγουμένως.


ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης είναι το ζητούμενο και μπορεί να γίνει πραγματικότητα, εάν ισχύσουν τα παρακάτω:
α. Επαναπροσδιορισμός των διδασκόμενων μαθημάτων και ύλης – σύγχρονα και εξειδικευμένα συγγράμματα βάσει των νέων αναγκών του Λ.Σ.
β. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών για επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
γ. Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
i. Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές, όχι απαραίτητα από κάποιο κέντρο (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ) διότι δε μπορεί να γίνει για όλο το φάσμα των αντικειμένων μας, αλλά να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτής διαθέτει:
α) τις απαιτούμενες γνώσεις (μέσω σχετικών σπουδών-υπηρεσιακών εκπ/σεων-προϋπηρεσία π.χ. τουλάχιστον 5 ετών σε ένα συγκεκριμένο υπηρεσιακό αντικείμενο) και
β) βασικές γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και μεθοδολογίας διδακτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ΙΝΕΠ.
ii. Πρόνοια για τις αμοιβές διδασκόντων, εξεταστών-διορθωτών, συγγραφέων συγγραμμάτων.
δ. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της παρασχεθείσας εκπαίδευσης και από την πλευρά των εκπαιδευομένων, στο πρότυπο του αναπτυχθέντος ως ανωτέρω μοντέλου.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α. Δημιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πρότυπο της αντίστοιχης σχολής της ΕΛ.ΑΣ [σχετικό π.δ. 190/9-7-96 (ΦΕΚ 153 Α’ /96)]
β. Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα) για όλη την επικράτεια ώστε να υπάρχει και αποκεντρωμένη φιλοσοφία μετεκπαιδεύσεων και να εξοικονομούνται και πόροι.
γ. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων μετεκπαιδεύσεων (quality assurance κατά ISO).
Αναγκαία επίσης είναι:
α. Η συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης (benchmarking) σωμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά και λοιπών φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ίσως ακόμη και ιδιωτικών εταιρειών, προς αναζήτηση καλών πρακτικών-παραδειγμάτων.
β. Η Εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, κλπ). Πρότυπο εκμετάλλευσης αυτής της δυνατότητας αποτελεί η Φινλανδία.
γ. Η διερεύνηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τουλάχιστον μικτές μορφές εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται ευρέως στην Αυστραλία, Αμερική, αλλά και χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία-Ρουμανία). Οι ένοπλες δυνάμεις μας, έχουν σημειώσει σημαντικά βήματα σε αυτό το πεδίο, π.χ. το ΓΕΝ έχει αποστείλει εδώ και χρόνια στελέχη για μεταπτυχιακό στην Αμερική σε αυτό το αντικείμενο και αξιοποίησε κατάλληλα τις αποκτηθείσες γνώσεις.
Στην κοινωνία της γνώσης, η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος. Πιστεύουμε, ότι με συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών, μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα των Στελεχών του Λ.Σ –ΕΛ .ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Αναφορικά με το Π.Δ. 81/2014 με το οποίο πρόσφατα έγινε η αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων και Λιμενικών Αρχών η θέση μας είναι η εξής:
· επιμέρους επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής των Λιμενικών Αρχών
· διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται στην επίτευξη του στόχου
· ενίσχυση των νέων δομών που θα προκύψουν με μέσα και εξοπλισμό
· επανασχεδιασμός της δράσης των Λιμενικών Αρχών με βάση τη νέα φιλοσοφία διάταξής τους
· επανακαθορισμός των οργανικών συνθέσεων, κατά βαθμό και αριθμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία του Λ.Σ. και η προσφορά των υπηρεσιών του προς τον πολίτη
· ταχύτεροι ρυθμοί υλοποίησης προγραμμάτων εφαρμογής νέων τεχνολογιών και δημιουργία νέων, προκειμένου διευκολυνθεί το παραγόμενο έργο των Λιμενικών Αρχών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Επισημαίνουμε όμως, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των Ταμείων που λειτουργούν ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ο νέος Κανονισμός «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχει ως αποτέλεσμα:
• Κεντρικά Λιμεναρχεία με οργανικές συνθέσεις μειωμένες έως και 50%.
• Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Λιμενικά Τμήματα: Καλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό Αξιωματικών, με μειώσεις κατά βαθμό, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το 60%. 
• Λιμενικά Τμήματα: Ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιμεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων του Σώματος, αντιμετωπίζονται ως Λιμενικοί Σταθμοί. 
• Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών: Αντιμετωπίζονται με οριζόντια λογική μη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής και την εξ’ αυτού του λόγου ένταση της εργασίας.
• Πλωτά περιπολικά μέσα: Συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών. Ακόμα και σήμερα επιμένουν στην λειτουργία της ελάχιστης σύνθεσης, ενώ όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η «εποχή των σκλάβων» παρήλθε.
• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Επιφορτισμένες με την εκπαίδευση των ναυτικών μας, καλούνται με οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους.
Εν κατακλείδι η απεμπόληση 2500 περίπου θέσεων εργασίας, εν αντιθέσει με ότι προβλέπεται από το Ν.4150/2013, δεν αποτελεί ορθολογικότερη κατανομή, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιμα σημεία της Επικράτειας, αντίθετα πρόκειται για μια πρόχειρη και βίαιη προσαρμογή προς τα κάτω, χωρίς στρατηγική και στόχο αν μιλάμε για την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Σώματος και θα έχει συνέπειες όχι μόνο στο «αξιόμαχο» των στελεχών αλλά κυρίως στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Ως εκ τούτου ζητούμε την συνολική επανεξέταση του Κανονισμού, επί τη βάση των παρατηρήσεων μας.


ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4256/14
Με τον ν. 4256/14 ψηφίσθηκαν μια σειρά δυσμενών διατάξεων για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται ως ανεδαφικές και ανεφάρμοστες, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στον οργανισμό που υπηρετούμε αλλά και στα στελέχη. Προς τούτου ζητούμε την ακύρωση των παρακάτω διατάξεων του σχετικού νόμου.
i. Η διάταξη του εδαφ α της παρ.3 του άρθρου 33 σύμφωνα με την οποία επεκτείνονται τα ειδικά τυπικά προσόντα των Αξ/κών με την επιπρόσθετη υποχρέωση 3 ετών υπηρεσία σε Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Ν.Α.
ii. Η διάταξη του άρθρου 36 με την οποία αντικαθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών που έχουν συμπληρώσει 3 έτη Υπηρεσίας.
iii. Η διάταξη του εδαφ. γ΄2 της παρ.3 του άρθρου 33, με την οποία καταργείται η "υπαιτιότητα της Υπηρεσίας" για την αδυναμία εφαρμογής διατάξεων για τα ειδικά τυπικά προσόντα προς προαγωγή.
iv. Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 με την οποία εμποδίζεται η ομαλή ιεραρχική εξέλιξη των Αξ/κων ειδικότητας (Τ), (ΥΓ), (Ο), (Ν).
v) Η διάταξη της παρ.3β του άρθρου 33 που επανακαθορίζει τα τυπικά προσόντα στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.
Στην συγκεκριμένη διάταξη φαίνεται ξεκάθαρα η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίσθηκε ο συγκεκριμένος νόμος. Και αυτό γιατί η διάταξη αυτή που αναφέρεται προς τροποποίηση δεν είναι αυτή που τελικά τροποποιείται λόγω του ότι με τον ν.4150/13 άρθρο 56 παρ.9 έχει γίνει αναρίθμηση των σχετικών άρθρων.
ΚΡΙΣΕΙΣ


Ενόψει των ετήσιων τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών, θέτουμε υπόψη σας την πάγια θέση της Ένωσής μας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών. Η υφιστάμενη σήμερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δημιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις.


Δυστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωμένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου αλλά και μεταξύ των στελεχών.


Οι προβλεπόμενες σήμερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκμηρίωση μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισμένα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούμε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισμών, των ζυμώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναμιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων.


Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις διαπιστώσεις μας, την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία οργανισμών με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα, τονίζουμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο διενέργειάς τους, προκειμένου με την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους, να μην υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια που θα αμφισβητούν το αποτέλεσμα. Σας καλούμε λοιπόν, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, να αναλάβετε πρωτοβουλίες θέσπισης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη βάση των προαναφερομένων αρχών και θέσεών μας.


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ


Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ιδιαίτερα σε Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου που εδώ και μεγάλο διάστημα στενάζουν από την υποστελέχωση, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδυνάμωσης των υπηρεσιών του Ανατολικού Αιγαίου δια των συνεχών αποσπάσεων, που έβαζαν σε δεύτερη μοίρα τις υπηρεσιακές ανάγκες εξυπηρετώντας, κατά βάση, τις ανάγκες των «ημετέρων προς τακτοποίηση». Η τηρούμενη εδώ και χρόνια πρακτική των αποσπάσεων έχει αποτύχει και πρέπει να τελειώσει.


Π.Δ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Αναγκαία όσο ποτέ είναι η αναμόρφωση του π.δ. περί μεταθέσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αρρυθμίες και να εξασφαλιστεί η προοπτική μετακίνησης στο τόπο συμφερόντων του συνόλου των στελεχών Λ.Σ..
Σε ότι αφορά στη σημερινή διαδικασία των μεταθέσεων, πάγια θέση της Ένωσής μας αποτελεί η κατά γράμμα και απρόσκοπτη τήρηση της εκ του νόμου διαδικασίας, αλλά και η ανθρώπινη και δίκαιη αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων που δοκιμάζονται, πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και αντιμετωπίζουν έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Εντούτοις, δεν μπορούμε να μη επισημάνουμε την εως σήμερα διαμορφωθείσα κατάσταση που με τη συνεχιζόμενη τακτική των αποσπάσεων, ως ‘’εργαλείο’’ πλέον διπλής αποδυνάμωσης των περιφερειακών υπηρεσιών, οι οποίες δε φθάνει που λόγω της μακρόχρονης κατάχρησης του θεσμού των αποσπάσεων στερούνταν εδώ και χρόνια προσωπικού, αλλά πολύ περισσότερο τώρα αποδυναμώνονται σε ‘’δεύτερο βαθμό’’, εξαιτίας της ισχύος του νέου Κανονισμού περί της νέας μειωμένης οργανικής σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αλλά και της εν γένει καταστροφικής συρρίκνωσης του αριθμού των οργανικών θέσεων του προσωπικού από τις 10.350 στις 8000. Για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι οι αποσπάσεις αυτές ‘’απογυμνώνουν’’ παντελώς τις Υπηρεσίες που έχουν ανάγκες και αντί να λύνουν το πρόβλημα γεννούν νέα (οριακές συνθέσεις κλπ), θέτοντας σε ομηρία σημαντικό αριθμό των στελεχών και των οικογενειών τους.


Π.Δ. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Αναφέρουμε επιγραμματικά τις προτάσεις που κατέθεσε η ΠΕΑΛΣ για το προωθούμενο π.δ. των οδοιπορικών, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις ιδιαιτερότητες των Υπηρεσιών:
Kαμία μετακίνηση χωρίς προκαταβολή.
Μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Ρεαλιστική αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών στο σημερινό κόστος διαβίωσης.
Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου ευθύνης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις μετακινήσεις που απαιτούνται εντός αυτού.
Στήριξη στις οικογένειες συζύγων στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. .
Ενίσχυση των Δοκίμων για τα έξοδα της πρώτης τοποθέτησής τους.


Π.Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τα βασικότερα σημεία των προτάσεών μας που κινούνται στην κατεύθυνση της υπευθυνότητας και της ολιστικής προσέγγισης του νέου πειθαρχικού δικαίου για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την συμπερίληψή τους στο υπό κατάρτιση σχέδιο προεδρικού διατάγματος μας συνοψίζονται στα εξής:
· Κατάργηση των αναχρονιστικών ποινών του περιορισμού και της φυλάκισης για τα πειθαρχικά παραπτώματα
· Ενεργοποίηση της διάταξης για το Συνήγορο του Λιμενικού
· Σαφής προσδιορισμός των πειθαρχικών παραπτωμάτων
· Εισαγωγή συγκεκριμένων παραγόντων στην επιμέτρηση της ποινής
· Ελευθερία στην έκφραση γνώμης
· Αποζημίωση στους αδίκως διωχθέντες


Π.Δ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Αδήριτη είναι η ανάγκη αναμόρφωσης της νομοθεσίας που διέπει την ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ και τις διαδικασίες που την διαμορφώνουν. Ως εκ τούτου η ΠΕΑΛΣ είναι έτοιμη να συμβάλλει εποικοδομητικά με τις προτάσεις της.


ΑΔΕΙΕΣ
Τήρηση υφιστάμενης νομοθεσίας για τις πάσης φύσεως άδειες. Άμεση κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωμα στην άδεια.
Η ισχύουσα νομοθεσία αντιμετωπίζει σφαιρικά και λεπτομερειακά όλο το φάσμα της διαδικασίας και δεν επιτρέπει παρερμηνείες. Οι σοβαρές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό και η εξ’ αυτού του λόγου υποστελέχωση των Υπηρεσιών, δεν πρέπει να αποτελεί το πρόσχημα απόρριψης των αιτημάτων.


Η προβλεπόμενη έγκριση των αιτημάτων, ουσιαστικά αποτελεί διαχειριστική – διαδικαστική διαδικασία. Εκτός από τις υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχουν προτιμήσεις, υποχρεώσεις, προβλήματα, ατομικές και οικογενειακές ανάγκες και πρέπει να γίνονται σεβαστές.


Οι υφιστάμενοι περιορισμοί, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωμα στην άδεια πρέπει άμεσα να καταργηθούν.


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Η πρόσφατη θέσπιση του ‘’Συνηγόρου του Λιμενικού’’, ωςανεξάρτητης και αμερόληπτης Αρχής εντός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγει και διασφαλίζει την αρχή της χρηστής Διοίκησης και του κράτους δικαίου. Ο θεσμός αυτός, κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο του ‘’police ombudsman’’ αλλά και κατ’ αντιστοιχία του ‘’συνηγόρου του πολίτη’’ έχει διττό στόχο, τόσο να εξασφαλίσει την εκτέλεση των αστυνομικών- ελεγκτικών καθηκόντων των στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με γνώμονα το σεβασμό στον πολίτη, όσο και να προασπίσει το τεκμήριο της αθωότητας τους και να τους διαφυλάξει από κακόβουλες και άδικες καταγγελίες και ενέργειες εις βάρος τους. Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση ενεργοποίηση της ψηφισθείσας διάταξης.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ
Η συνεχιζόμενη μη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων-μεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταματήσει.
Σε μια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθημερινά τον οικονομικό μαρασμό μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται άλλο ένα οικονομικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειας των παρασήμων- μεταλλίων που δικαιούνται.
Ζητούμε να δοθούν οι κατάλληλες εντολές, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραμματισμό και να χορηγήσει σε όλους τους Αξιωματικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα μετάλλια - παράσημα (ως διεμβολές και ως κρεμαστά επί στολής με την οποία φέρεται ξίφος) και τα σχετικά διπλώματα που δικαιούνται.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ
Στο πλαίσιο της χορήγησης των μεταλλίων - παρασήμων στα δικαιούμενα στελέχη, προστίθεται και το ζήτημα της χορήγησης ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωματικούς. ζητούμε να προωθηθούν άμεσα οι δέουσες ενέργειες για τη χορήγηση των ξιφών στα στελέχη που τα δικαιούνται.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.
Επέκταση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου....μετατροπή του σε Λέσχη Λ.Σ.
Ζητούμε την ανάληψη ενεργειών για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο Λεσχών Εστίασης.
Με αφορμή ότι καθημερινά μεγάλος αριθμός συναδέλφων εργάζεται σε κυκλικά ωράρια αλλά και πέραν του ωραρίου εργασίας με αποτέλεσμα να υφίσταται η ανάγκη, ζητάμε να εξεταστεί άμεσα σε πρώτη φάση η επέκταση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου (Σαββατοκύριακα και αργίες) και σε δεύτερη φάση η μετατροπή και λειτουργία τους ως της πρώτης Λέσχης ΛΣ, κατά τα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ., γεγονός που προβλέπεται εξάλλου στην παρ.5 του άρθρου 128 του ν.3079.
Με την ως άνω ολοκληρωμένη πρόταση θα εξυπηρετούνται πλέον όχι μόνο όσοι εργάζονται τις υπόψη ώρες αλλά και όσοι άλλοι εκ του προσωπικού διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.


ΜΜΜ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Με την προωθούμενη κατάργηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ με την απλή επίδειξη του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας, ανατρέπονται ζητήματα της καθημερινότητας των στελεχών, εντελώς αιφνιδιαστικά με την πρόχειρη και βιαστική προώθηση μιας απόφασης. Ζητούμε την επανεξέταση της απόφασης της προηγούμενης Κυβέρνησης (ΚΥΑ) για το θέμα. Παράλληλα, για την διευκόλυνση του προσωπικού προτείνεται η τακτικότερη συγκοινωνιακή σύνδεση του ΥΝΑ με τον ΗΣΑΠ.


ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με αφορμή την αριθμ. 13442/9030/φεκ 179Α/12-10-2010 απόφαση της Βουλής των Ελλήνων περί της υιοθεσίας των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους, την ώρα του καθήκοντος από το 1996 και εντεύθεν, απευθυνθήκαμε στον τότε Πρόεδρο της Βουλής για το θέμα, καλώντας τον να συμπεριλάβει στην εν λόγω διάταξη και τις οικογένειες των Λιμενικών, Αστυνομικών και Πυροσβεστών, που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, προασπίζοντας τα συμφέροντα της πατρίδας, μαχόμενοι για την ασφάλεια του πολίτη.
Στις 20-07-2011 η Ολομέλεια της Βουλής, με ομόφωνη σχετική απόφασή της συμπεριέλαβε στην προαναφερθείσα ρύθμιση και τα τέκνα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς πρόκειται πρωτίστως, για μία σημαντική ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας τόσο των ανθρώπων που πρόσφεραν την ζωή τους για την προάσπιση της πατρίδας, όσο και των οικογενειών τους που ζουν καθημερινά με την απουσία τους.
Διαπιστώσαμε όμως ότι η εν λόγω απόφαση αφορά μόνο τα τέκνα των στελεχών εκείνων που έχουν πέσει στο καθήκον από δολοφονική ενέργεια ή πτώση αεροσκάφους ή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς.
Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια ευαισθησία τα τέκνα όλων των στελεχών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου τους.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Με το Νόμο 4029/2011 προβλέφθηκε και στη χώρα μας η σύσταση Επικουρικής Ακτοφυλακής, ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου θεσμού, όπου εφαρμόστηκε, Ε.Ε. και Η.Π.Α., που υπάγεται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνδράμοντας στην εκτέλεση της αποστολής του, δηλαδή στην ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Λιμενικών Αρχών ανά την Επικράτεια.
Παρά το γεγονός ότι στο νόμο προβλέπεται μια σειρά ενεργειών για την ενεργοποίησή του και παρότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θεσμό, που έρχεται να στηρίξει το έργο των Λιμεναρχείων, φέρνοντας κοντά τον πολίτη που «ζει» μέσα στη θάλασσα, αυξάνοντας τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες, δυστυχώς δεν έτυχε ακόμα εφαρμογής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
Με τις υπ’ αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012.
Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, όφειλε να συμμορφωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναδρομική επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών από τη μισθοδοσία των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε μόνο κατά το ήμισυ (άρθρο 86 του ν. 4307/2014 και υπ αριθ. οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11/12/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ για το υπόλοιπο μέρος της δικαστικής απόφασης δε δεσμεύθηκε ρητά.
Καθώς μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ] σας καλούμε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων.


ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, ανατράπηκαν μεταξύ άλλων όσα ίσχυαν και για το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) το οποίο χορηγεί αποκλειστικά εφάπαξ βοήθημα. Η ΠΕΑΛΣ διεκδικεί την κατάργηση της επαχθούς αυτής ρύθμισης ως τη μοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να οδηγείται ένα ταμείο υγιές, διανεμητικού χαρακτήρα, αυτοχρηματοδοτούμενο, στην καταστροφή συμπαρασύροντας τους μετόχους του. Με την ακύρωση της διάταξης του άρθρου 220 θα επιτραπεί στο Ταμείο μας να συνεχίσει να λειτουργεί με σκοπό την διαφύλαξη στο ακέραιο των πόρων και των παροχών του για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ι. Με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 ορίζεται ότι «…με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους….». Με τη ρύθμιση αυτή ουσιαστικά αποτυπώθηκε σε νόμο η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για την αποχώρηση του δημοσίου από την κοινωνική ασφάλιση, αφού βέβαια προηγουμένως μέσω του PSΙ αλλά και την αποψίλωση του ταμείου από ανταποδοτικούς πόρους, έγειρε την πλάστιγγα προς την κατεύθυνση ενός ταμείου με προβλήματα.
Συνεκτιμώντας το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται σήμερα το ΜΤΝ και επειδή θα πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες για ένα υγιές και βιώσιμο Ταμείο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους της πολιτείας για την αντιστάθμιση των απωλειών πόρων για το Ταμείο, που χάθηκαν, όπως προαναφέρουμε, τα τελευταία χρόνια από άστοχες και επικίνδυνες πολιτικές (PSI κλπ). Η λύση των συνεχόμενων περικοπών προς τους ασφαλισμένους, για τη ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, κρίνεται αναποτελεσματική.
Μονόδρομο λοιπόν αποτελεί η κατάργηση του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, θέση με την οποία συμφώνησε σε πρόσφατη συνάντησή μας ο αρμόδιος επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργός. Ως εκ τούτου ζητούμε και την δική σας στήριξή, με την ανάληψη ενεργειών που απαιτούνται για την κατάργησή του.
ΙΙ. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εμάς να καταφεύγουμε ενίοτε στο δανεισμό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών μας. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουμε την παρέμβασή σας για τον περιορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων και την σύντμηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούμενων ποσών.


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ως θεσμικός φορέας και εκπρόσωπος των Αξιωματικών Λ.Σ. με δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή Διαχείρισής του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού και μέσα από την ακολουθούμενη διαδικασία, έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να βιώνουμε την συνεισφορά του στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων των στελεχών, αλλά ταυτόχρονα να διαπιστώνουμε τα σημεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης ώστε να παρέχεται μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε περισσότερους δικαιούχους και πάντα στο πλαίσιο του σκοπού σύστασής του.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις διαπιστώσεις αλλά και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των στελεχών Λ.Σ., προτείνουμε την συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου με περαιτέρω καλύψεις ως εξής:
Αύξηση του ανώτατου ύψους της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης, στα 50.000€.
Διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών καλύψεων όπως υπογονιμότητα, πρόωρος τοκετός, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες και γενικότερα όλες οι ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από τα Ταμεία και κρίνονται αναγκαίες για τον ασθενή .
Οικονομική ενίσχυση με προκαθορισμένο ανώτατο όριο εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου μέλους της οικογενείας του στελέχους (σύζυγος, τέκνα).
Χορήγηση άτοκων δανείων σε στελέχη που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια λόγω σοβαρής ασθενείας των ιδίων ή μέλους της οικογένειάς τους.
Ενίσχυση μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, μετά από αίτησή τους.
Εφάπαξ συμμετοχή σε τυχόν ίδρυση παιδικών σταθμών Λιμενικού Σώματος ανά την Επικράτεια.
Τέλος προτείνουμε την ενεργοποίηση και υφιστάμενων προβλέψεων του ΛΑΠ όπως είναι η συμμετοχή του στις απαιτούμενες δαπάνες για τη φιλοξενία τέκνων στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις.


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Συχνά τα στελέχη μας αναγκάζονται να προβαίνουν σε προσωπικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης – δικαιολόγησης χρημάτων από την παγία προκαταβολή των υπηρεσιών, αφού οι παραπάνω μετακινήσεις δεν θεωρούνται έκτακτες, ώστε να δικαιολογείται η χρησιμοποίησή της.
Δυστυχώς τα έξοδα αυτών των μετακινήσεων εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισμό, με συνέπεια η κάλυψη τους να γίνεται καταρχήν από τις τσέπες των στελεχών, τα οποία σας θυμίζουμε ότι πλέον τα ‘’βγάζουν πέρα’’ πολύ δύσκολα και αργότερα, στη συνέχεια, υποβάλλοντας δικαιολογητικά δαπάνης στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς έγκριση, να λαμβάνουν τα χρήματά τους, αφού όμως έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη μετακίνησή τους, δηλαδή μας ζητείται να «δανειοδοτούμε» την Πολιτεία για υποχρεώσεις της Πολιτείας.
Με γνώμονα την εφαρμογή του αυτονόητου, καθώς και την ελάφρυνση των δοκιμαζόμενων στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ζητούμε να προωθηθούν οι ανάλογες και απαιτούμενες ενέργειες, ώστε καμία υπηρεσιακή μετακίνηση να μην πραγματοποιείται εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η λήψη ικανού χρηματικού ποσού (προκαταβολής) για τις δαπάνες που απαιτούνται για αυτήν.


ΠΛΕΥΣΙΜΑ
Μία από τις θετικές ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο νόμο "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", είναι αυτή της επαναχορήγησης εφεξής, των πλευσίμων στους δικαιούχους.
Δεν αντιμετωπίστηκαν όμως ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις της πολιτείας για τα οφειλόμενα παρελθόντων ετών. Διεκδικούμε την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.


ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Για τον επανακαθορισμό των ποσών των επιδομάτων κινδύνου για το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προβλέπεται η υπογραφή ΚΥΑ. Με την Απόφαση αρ.2/1006/ 0022 (ΦΕΚ 90 Β΄/2011) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας επανακαθορίστηκαν τα επιδόματα κινδύνου που παρέχονται σε κατηγορίες προσωπικού ΥΠΕΘΑ.
Αν και θα έπρεπε η ανωτέρω ΚΥΑ να ήταν τριμερής με την προσθήκη υπογραφής και του Υπουργού τότε ΥΠτΠ και σήμερα Ναυτιλίας και Αιγαίου εντούτοις αυτό δεν έγινε. Ως εκ τούτου ζητούμε την προώθηση ΚΥΑ με πρωτοβουλία σας, ανάλογη με την ανωτέρω, που αφορά στις ίδιες κατηγορίες δικαιούχων (ιπτάμενο προσωπικό και ειδικών δυνάμεων) και με τις ίδιες αναπροσαρμογές.
Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ.


ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Πρόσφατα συμπεριελήφθηκε διάταξη στο Ν.4256 (ΦΕΚ 92 Α/14-04-2014) "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", για σύσταση Ελεγκτηρίου Υγειονομικών Δαπανών στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ως αποτέλεσμα και των επαναλαμβανόμενων και επίμονων προσπαθειών της Ένωσής μας. Ζητούμε την υπογραφή της απαιτούμενης ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου, που αποτελεί το επιστέγασμα, την τελευταία πράξη μιας οφειλόμενης ενέργειας για τον απεγκλωβισμό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε με την συνεχιζόμενη απουσία καθολικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Εγκατάσταση και λειτουργία οδοντιατρείου στο ΥΝΑ – Ύπαρξη ιατρού πλήρους ωραρίου
Πρόσφατα έγινε δωρεά στο Λιμενικό Σώμα, ενός πλήρους εξοπλισμού οδοντιατρείου. Μέχρι σήμερα δεν διαπιστώσαμε ενέργεια για την εγκατάσταση, λειτουργία και στελέχωση του οδοντιατρείου.
Επιπρόσθετα προτείνεται και η πρόβλεψη ύπαρξης ιατρού καθημερινά σε πλήρες ωράριο για την διευκόλυνση των αναγκών του προσωπικού.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.
Όπως γνωρίζετε, με την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων, διαμορφώθηκε μία νέα πραγματικότητα σε βάρος των ενστόλων μεταξύ των οποίων των Υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα που αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων και στον ευαίσθητο τομέα των Στρατιωτικών Συντάξεων. Θέτουμε λοιπόν υπόψη σας τα επείγοντα προβλήματα που έχουν οξυνθεί στον Κλάδο μας με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν προς άρση των αδικιών και προς εξάλειψη των δυσλειτουργιών που δημιουργήθηκαν από νομοθετική αβλεψία ώστε να διασφαλισθεί μία ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή των αυξημένων συντάξιμων ετών υπηρεσίας και ηλικιακών ορίων που προβλέφθηκαν βάσει Ν.3865/2010. Πιο συγκεκριμένα:
1. Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ενστόλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριμένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 27 ½ έτη, το 2013 29 έτη, το 2014 30 ½ έτη, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος δημιούργησε μία δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώμα από 1-7-1990 έως 31-12-1995, καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, αφού δημιουργεί ένα χρονικό χάσμα 14 ετών ( 9 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη) με τους αμέσως προηγούμενους καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων». Συνεπώς, η πρότασή μας σε μία επικείμενη τροποποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος για τη θεραπεία της αβλεψίας του νομοθέτη, είναι η εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2020 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2021 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 1-1-1993 μέχρι και 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας».
2. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3865/2010 , αρ. 6 περ. 12 (παρ. 15, αρ. 11 του πδ 169/2007 και αρθρ.1 παρ.4 ν.4002/2011) δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου τέκνων που ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο στους Πολιτικούς Υπαλλήλους χωρίς να περιληφθεί αντίστοιχη ρύθμιση για τους στρατιωτικούς. Προτείνουμε λοιπόν, προς εξάλειψη της διάκρισης των στρατιωτικών από τους πολιτικούς υπαλλήλους και προς την εξομοίωσή τους, να συνυπολογίζεται στις προσμετρητέες υπηρεσίες κατά τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος τέκνων. Σε μία επικείμενη τροποποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος, η πρότασή μας είναι η εξής: Προστίθεται στην παρ. 15 του άρθρου 11 του πδ.169/2007, περ. ε. «Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους».
3. Επίσης, θέλουμε να σας επισημάνουμε ένα ζήτημα που έχει ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 του Ν. 3865/2010 και άρθρ. 22 του ν. 3865/2010 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά την έκδοση αναγνωριστικών πράξεων πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι.
Δέον όπως τονισθεί αφενός ότι οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), σύμφωνα με το Π.Δ. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), μετονομάστηκαν σε Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) και σύμφωνα με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), με υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουμε το άρθρο 22. 1. που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». Με την ως άνω τροποποίηση άλλωστε, επιδιώκεται η εξίσωση των δικαιωμάτων του ένστολου προσωπικού με αυτά των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την προσμέτρηση των ετών σπουδών σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με αυτά των αποφοίτων παραγωγικών σχολών ούτως ώστε να επέλθει μία ενιαία ρύθμιση ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
4. Επιπρόσθετα θέλουμε να θέσουμε το ζήτημα του υφιστάμενου κενού στην ισχύουσα νομοθεσία περί αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και συγκεκριμένα τη μη ύπαρξη δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης η διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για εκείνες τις περιπτώσεις μάλιστα για τις οποίες ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ή ο διδακτορικός αποτελούν απαραίτητο προσόν κατάταξης για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών. Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουμε το άρθρο 22. 1. που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ενός μόνο πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον αυτό αποτέλεσε προσόν κατάταξης». Με την ως άνω τροποποίηση επιδιώκεται, μετά την επέκταση του δικαιώματος αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου ανεξάρτητα αν αυτός αποτέλεσε προσόν κατάταξης ή όχι, η αποκατάσταση της υφιστάμενης στρέβλωσης και η θεσμοθέτηση, για προφανείς λόγους, της αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για τα στελέχη Ε.Δ και Σ.Α. με τον περιορισμό ότι αυτό αποτέλεσε υποχρεωτικό προσόν κατάταξης.
5. Αναφορικά με την υποχρέωση ασφάλισης στους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. (δηλ. Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατά περίπτωση) για τους στρατιωτικούς που έχουν την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ζητάμε να επανεξεταστούν οι προθέσεις της πολιτείας επί του θέματος στη βάση της ίσης μεταχείρισης των Αξιωματικών Λ.Σ. και της ανάγκης για ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της ιδιότητας του Στρατιωτικού. Εξάλλου, η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου και όχι μια υποχρέωση που μπορεί να επιβάλλεται ενάντια στη βούλησή του και πέρα από κάθε λογική, προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών του Λιμενικού Σώματος τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε όπως:
Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) καταργούνται.
Β. Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως, ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως:
«3. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν επιθυμούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ημέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταμεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».
Γ. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος η εντός διμήνου από την κατάταξή τους (για όσους κατατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.
Δ. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α' 63) παραμένουν ισχυρές.
6. Επανερχόμαστε στο ζήτημα που αφορά την μάχιμη 5ετία των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., ένα αίτημα το οποίο τυγχάνει και της σχετικής έγκρισης των αρμοδίων Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών. Η ρύθμιση που απαιτείται για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι η εξής :
«1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.
γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους”
2. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.»
7. Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007(ΦΕΚ 210 Α΄) προβλέπονται οι ‘’μάχιμες’’ υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ’ αυτές λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Στο υπόψη ΠΔ δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά με τις ήδη ενταχθείσες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος αδικίας και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με τον Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισμού των μονάδων και υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες θα λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά σας ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και να περιληφθούν σε αυτό και άλλες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, συγκεκριμένα τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΚΕΠΙΧ) καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
8. Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.Δ. 169/07 για τον υπολογισμό ως διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με την αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης των παραπάνω θέσεων και προτάσεων, είμαστε βέβαιοι ότι, η όποια πρωτοβουλία σας θα τύχει της καθολικής αναγνώρισης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θα δώσει πράξη και περιεχόμενο σε πολλά από τα ζητήματα που μας απασχολούν και γενικά θα έχει θετικό πρόσημο στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


9. Με τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α) αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση 40 ετών συνολικής υπηρεσίας. Με την ως άνω διάταξη αδικούνται οι ασφαλισμένοι από το 1990 και μετά οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετήσουν 15 χρόνια περισσότερο από τους ασφαλισμένους προ του 1990. Ως εκ τούτου, ζητούμε την βελτίωση της σχετικής διάταξης και για τους υπόψη ασφαλισμένους.
10. Συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας με πρόβλεψη καταβολής σύνταξης σε στρατιωτικούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με την συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους.
11. Επιστροφή στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πριν την κατάταξη τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είχαν θητεία ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης, του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει ως επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ καταβάλλοντας παράλληλα για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.


ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ι. Το ΝΝΑ λειτουργεί από το έτος 1955. Παρέχει άρτια υγειονομική περίθαλψη στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ΠΝ, ενώ τα τελευταία χρόνια με απόφαση της πολιτείας και σε ιδιώτες. Διαχρονικά αποτελεί συνώνυμο της υγείας, της ελπίδας και της εμπιστοσύνης χιλιάδων ασθενών. Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του προασπίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των υπηρετούντων στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ΠΝ στην υγεία, ενισχύοντας το Κράτος Πρόνοιας, ιδιαίτερα σε τούτη τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε.
Δυστυχώς όμως, το ΝΝΑ, όπως και τα άλλα στρατιωτικά νοσοκομεία, ενώ παρέχουν αυτές τις σπουδαίες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μεταξύ των οποίων του ΕΟΠΠΥ, ο ΕΟΠΠΥ δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δυσκολεύοντας έτσι την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους.
Ζητούμε λοιπόν την παρέμβασή σας για την επίσπευση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΠΥ προς το Ναυτικό Νοσοκομείο.
ΙΙ. Η οικονομική υπηρεσία του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, από τις 20-05-2013 με συγκεκριμένη «νότα» που εξέδωσε (ΝΝΑ/Δ.Ο.Υ./Φ.071.80/334/33/20-05-2013), επέβαλε μόνο για τα προστατευόμενα μέλη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την καταβολή χρηματικού αντιτίμου για τις επισκέψεις που πραγματοποιούν στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου αλλά και του ΝΝΠ.
Επειδή παρά την διατυπωθείσα αντίθεσή μας, η άνιση αυτή αντιμετώπιση εις βάρος των στελεχών μας συνεχίζεται, σας καλούμε, ως εποπτεύοντα Υπουργό, να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες – εντολές για την διόρθωσή της, αλλά και αποφυγής άλλων στο μέλλον, καθώς κατά την άποψή μας, εγείρονται θέματα ηθικής τάξης και νομιμότητας.
Ο κ. Υπουργός αφού μας άκουσε με προσοχή δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις που καταθέσαμε, και σε επόμενη συνάντηση να μας γνωρίσει τις αποφάσεις του καθώς τα χρονοδιαγράμματα για την ικανοποίησή τους.

Για το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: