Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΗΜΙΠΡΟΑΓΩΓΗ» ΣΕΙΡΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΗΜΙΠΡΟΑΓΩΓΗ» ΣΕΙΡΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΗ»Μια χωρίς προηγούμενο για την ιστορία του Λ.Σ. «ημιπροαγωγή» σειράς Αξιωματικών αναμένεται να λάβει χώρα κατ’εφαρμογή του άρθρου 75 του Π.Δ. 103/2014 το οποίο θέτει το πλαφόν των εν ενεργεία 150 Πλωταρχών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων. Με άλλα λόγια μόνο ένας ορισμένος αριθμός από τους 47 Υποπλοιάρχους της τάξης του 2004 θα προαχθούν στον βαθμό του Πλωτάρχη, θέτοντας στο μέλλον σημαντικά ιεραρχικά θέματα. 

Ταυτόχρονα αναρωτιέται κανείς: Αν ισχύσουν τα παραπάνω θα αποστρατευτούν «αναγκαστικά» και κατ’επέκταση και όσοι «περισσεύουν» από τις υπόλοιπες προλεύσεις ή θα γίνει μονομερής εφαρμογή του Π.Δ. κατά τις προαγωγές των νέων Αξιωματικών, απλά για να τους κοπούν τα φτερά και για να αισθανθούν οι ουραγοί ενός συστήματος που θέτει ξαφνικά νέα δεδομένα στη σταδιοδρομία τους; 

Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι η προχειρότητα, η βιασύνη και η εξυπηρέτηση μεμονωμένων σκοπών αποτελούν τους χειρότερους συμβούλους στη διαμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Ένωσή μας ζητάει την άμεση επίλυση του θέματος ώστε να αποφευχθεί η ιεραρχική, διοικητική, στρατιωτική και μισθολογική διατάραξη που με μαθηματική ακρίβεια θα προκληθεί από τη διαφαινόμενη προαγωγή μόνο ορισμένων εκ των συμμαθητών της τάξης του 2004 της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ελπίζοντας ότι σε κάποια χρόνια από τώρα οι τελευταίοι της σειράς θα βλέπουν τους πρώτους με τα κυάλια, ως μην υπήρξαντες ποτέ συμμαθητές, ως μην υπήρξαντες ποτέ ταυτόχρονα καταταχθέντες.

Επιπροσθέτως ζητάμε να εξεταστεί το θέμα προαγωγών συνολικά όλων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε ένα πιο δίκαιο καθεστώς που εκτός της αδικίας του παραπάνω θέματος θα περιλαμβάνει και περαιτέρω προαγωγή των στελεχών εκ Λ/Φ στο βαθμό του Ανθυποπλοίαρχου στα 30 έτη υπηρεσίας..
         

Δεν υπάρχουν σχόλια: