Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Προτάσεις για τους "πλωτατζήδες"

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νέστορας Βασίλειου
Μέλος Δ.Σ ΕΠΛΣ ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδας
Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.


Οι σύγχρονες απαιτήσεις για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτάσσουν την ανάδειξη του ρόλου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες στα Πλωτά σκάφη.


Κρίνεται επιβεβλημένη η βελτίωση συνθηκών εργασίας αλλά και του ασφαλιστικού πλαισίου που διέπει τον εργασιακό βίο των "Πλωτατζήδων".


1. Διπλά τα έτη θαλάσσιας Υπηρεσίας
Πλωτά σκάφη και πληρώματα η «αιχμή του δόρατος» του Λιμενικού Σώματος, τα προβλήματα γνωστά, Μονά Πληρώματα-Υπέρβαση Ωραρίου-Πολλά Νυχτερινά που δεν αμείβονται γιατί ξεπερνούν κατά πολύ το πλαφόν των 64 ωρών κατά άτομο ιδιαίτερα στην παραμεθόριο που τα πλωτά επιχειρούν νυχθημερόν.

Συνθήκες εργασίας δύσκολες, πολλές φορές καλούνται να επιχειρήσουν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως διακομιδές ασθενών – ερευνά διάσωση κ.λ.π) και πολλά άλλα.Τα σκάφη πλέον δουλεύουν με το φιλότιμο των συναδέλφων καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και με τα σημερινά μέσα που διαθέτουν τα έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού, καθιστούν το έργο των πληρωμάτων των πλωτών μέσων εξαιρετικά δύσκολο.


Τελικά ένα μικρό "φως στο τούνελ" άρχισε να φαίνεται, πρόσφατα υπογράφηκε Κ.Υ.Α μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου αναφορικά με την καταβολή ημερησίας αποζημίωσης (Πλεύσιμα) στα πληρώματα των σκαφών, τα όποια αδίκως είχαν κοπεί. Παρόλα αυτά τα πληρώματα των σκαφών εξακολουθούν να μην συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για διπλά χρόνια συντάξιμα, ενώ διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τις άλλες επιχειρησιακές ομάδες που συνεργάζονται, όπως επίσης διατρέχουν και τον κίνδυνο να μολυνθούν με ιούς που μεταφέρουν οι παράνομοι μετανάστες διότι οι συνάδελφοι που στελεχώνουν τα σκάφη είναι οι πρώτοι που έρχονται σε άμεση επαφή όταν τους εντοπίζουν, κυρίως δε όταν πρόκειται για διάσωση από την θάλασσα. 


Παρακαλώ σαν μέλος πληρώματος πλωτού σκάφους και ως μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος ,να εξεταστεί η περίπτωση ώστε τα πληρώματα των σκαφών να μπορούν να αναγνωρίσουν τα έτη θαλάσσιας Υπηρεσίας ως διπλά χρόνια συντάξιμα, και να συμπεριληφθούν τα πλωτά σκάφη όλων των κατηγοριών εκτός των βοηθητικών κατηγορίας Ε΄στις ειδικές κατηγορίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.


2. Αναγνώριση ετών φοίτησης των Α.Ε.Ν πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
Σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Παρ.1 εδφ (ιβ) του Π.Δ 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), δίνεται το δικαίωμα στους συναδέλφους οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού και θεωρούνται ισότιμες των (Πανεπιστήμιων-Πολυτεχνεία), να προσμετρηθεί ως συντάξιμοι Υπηρεσία ο χρόνος φοίτησης στις προαναφερόμενες σχολές. Επίσης το δικαίωμα αυτό δίνεται και σε μια μερίδα Αξιωματικών οι οποίοι προέρχονται από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου-Μηχανικού, αλλά με την προϋπόθεση να έχουν ασφάλιση πρίν το 1993. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν αποφοιτήσει από τις Α.Ε.Ν πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν και το δίπλωμα τους θεωρήθηκε τυπικό προσόν κατάταξης στο Σώμα, δεν τους δίνεται το προνόμιο να προσμετρηθεί και σε αυτούς ο χρόνος φοίτησης συντάξιμη Υπηρεσία, γιατί οι προαναφερόμενες σχολές δεν είναι ισότιμες με το Πανεπιστήμιο-Πολυτεχνείο δεν είναι δηλαδή ΑΝΩΤΑΤΕΣ, ενώ τα Τ.Ε.Ι με νομική διάταξη αναγνωρίστηκαν ΑΝΩΤΑΤΑ. Το θεωρούμε αδικία καθώς το Σώμα στηρίζεται στα πλωτά σκάφη πράγμα που προκύπτει και από τις νέες συμβάσεις που έχουν υπογράφει με το Υπουργείο για την αγορά νέων και διάφορων τύπων σκαφών, που πόσο μάλλον τώρα έχει την ανάγκη των ειδικοτήτων Πλοιάρχου-Μηχανικού.
Ζητούμε να χαρακτηριστούν οι Α.Ε.Ν πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν ως ΑΝΩΤΑΤΕΣ Σχολές, ώστε να δοθεί το δικαίωμα και στους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι κάτοχοι Διπλώματος Πλοιάρχου-Μηχανικού,να αναγνωρίσουν τα έτη σπουδών ως συντάξιμη Υπηρεσία .
Καλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί Α.Α.Ν και ΠΑΙΔΕΙΑΣ, να δώσουν άμεση λύση προκειμένου αποκατασταθούν οι χιλιάδες απόφοιτοι Α.Ε.Ν. οι οποίοι μετά από χρόνια διαπιστώνουν ότι το πτυχίο τους δεν έχει καμία αξία.


3. Ειδικά τυπικά προσόντα και έτη υπηρεσίας στα σκάφη
Σύμφωνα με τον Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ για να προαχθούν στον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ οι Αξιωματικοί οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι-Μηχανικοί και εξήλθαν από την Σ.Δ.Υ.Λ.Σ, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τρία (3) χρόνια τουλάχιστον ως Αξιωματικοί στα πλωτά ή εναέρια μέσα ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.T.M.I.S-M.Υ.Α-Κ.Ε.Α). Θεωρώ όμως ότι οι συνάδελφοι εξερχόμενοι από Σ.Δ.Υ.Λ..Σ., οι οποίοι έχουν ήδη προϋπηρεσία στα προαναφερόμενα επιχειρησιακά μέσα Πλωτά και Εναέρια, καθώς και στις Μ.Υ.Α-Κ.Ε.Α και σαν Υπαξιωματικοί Λ.Σ από τον βαθμό του Κελευστή ως τον βαθμό του Ανθυπασπιστή ,να τους δοθεί το δικαίωμα να πάρουν τον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ υπηρετώντας λιγότερα από τρία (3) έτη αναλογικά με την προϋπηρεσία του καθενός.
Πρόταση αναλογίας ετών προϋπηρεσίας ως Υπαξιωματικός:
- Αξιωματικός Λ.Σ. με προϋπηρεσία ως Υπαξιωματικός (Κελ/στης –Αρχ/στής) και Ανθυπασπιστής πάνω από 10 χρόνια συνολικά στα Πλωτά ή Εναέρια μέσα καθώς και στις Μ.Υ.Α ή Κ.Ε.Α για να προαχθεί στον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ, να υπηρετήσει 1 χρόνο σαν Αξιωματικός.
- Αξιωματικός Λ.Σ με προϋπηρεσία ως Υπαξιωματικός (Κελ/στής-Αρχ/στής ) και Ανθυπασπιστής μεταξύ 8 με 10 χρόνια στα Πλωτά ή Εναέρια μέσα καθώς και στις Μ.Υ.Α ή Κ.Ε.Α για να προαχθεί στον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ, να υπηρετήσει 2 χρόνια σαν Αξιωματικός.
- Αξιωματικός Λ.Σ με προϋπηρεσία ως Υπαξιωματικός (Κελ/στής –Αρχ/στής ) και Ανθυπασπιστής κάτω από τα 8 χρόνια ως έχει.


4. Ρύθμιση για την καταβολή των αναδρομικών πλεύσιμων
Παρά το γεγονός ότι προσφάτως υπεγράφη η ΚΥΑ για την καταβολή των πλεύσιμων παραμένει σε εκκρεμότητα η καταβολή των αναλόγων αναδρομικών για τα έτη που δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους .
Θεωρείται επιβεβλημένη η οριστική και δίκαιη λύση απόδοσης των δεδουλευμένων στο 100% των υπηρετούντων στα σκάφη.
Η ρύθμιση των ανωτέρω αποτελεί την ελάχιστη ανάγνωση της προσφοράς των υπηρετούντων στα Πλωτά σκάφη συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως την κορωνίδα της ασφάλειας την χώρας και της προστασίας του πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: