Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

ΠΟΑΣΥ :Επέκταση ειδικής άδειας αστυνομικών, όταν και οι σύζυγοι αυτών πάσχουν από νόσημα

Μια παραδρομή στο νόμο που προβλέπει τις άδειες των αστυνομικών για λόγους υγείας των ίδιων ή των παιδιών τους, εξαιρεί το προσωπικό από την πρόσβαση στο σχετικό δικαίωμα, στην περίπτωση που ασθενήσει ο ή η σύζυγος του αστυνομικού. Αυτό το κενό επιδιώκει να καλύψει η ΠΟΑΣΥ με σχετική τροπολογία, μετά από αίτημα αστυνομικού της ένωσης Ακαρνανίας ο οποίος βίωσε το πρόβλημα της νομικής αβλεψίας μέσα στην οικογένεια του.

Ακολουθεί η επιστολή προς τον κ. Πανούση.

"Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την (α) σχετική αίτηση Αστυνομικού, που υπηρετεί στην Δ.Α. Ακαρνανίας, που μας διαβιβάσθηκε με το (β) σχετικό της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας, σας κάνουμε γνωστό το έντονο ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για την νομοθετική ή κανονιστική διευθέτηση του θέματος, που κρίνεται απολύτως δίκαιο και επιτακτικό.

Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 προβλέπει ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 ημέρες το χρόνο σε Αστυνομικούς που είτε οι ίδιοι, είτε τα τέκνα αυτών πάσχουν από νόσημα, με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Προφανώς, εκ παραδρομής, παραλείπονται από την εν λόγω διάταξη οι σύζυγοι των Αστυνομικών. Αντίθετα πανομοιότυπη διάταξη που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους (άρθρο 50 του Ν. 3528/2007) προβλέπει την πιο πάνω δυνατότητα και για τους υπαλλήλους που ο/η σύζυγός τους πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Προς άρση της προφανούς αυτής αδικίας, που δυστυχώς πλήττει αρκετούς συναδέλφους σε όλη τη Χώρα, προτείνεται η συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 με την φράση «…ή έχουν σύζυγο…», ή αντίστοιχη προσθήκη σε σχετικό νομοθέτημα.

Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω λεπτομέρειες και συνεργασία για το συγκεκριμένο ζήτημα."

Δεν υπάρχουν σχόλια: