Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πειραιάς 21 Νοεμβρίου 2013

Η Ομοσπονδία έχει ήδη μελετήσει, όλα τα στοιχεία, κριτήρια καθώς και την αξιολόγηση των Λιμενικών Αρχών που οδήγησαν στα συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία σήμερα ανακοίνωσε ο κ. Υπουργός, διαπιστώνοντας, αρχικά ότι πρόκειται για μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία ενσωματώνει και αρκετές από τις παρατηρήσεις μας, πλην όμως έχει αρκετά κενά, τα οποία πρέπει να καλυφθούν, ώστε πραγματικά να μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχημένη αναδιάρθρωση που θα εκπληρώνει τους στόχους και τις προϋποθέσεις για τις οποίες δημιουργήθηκε.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν καλύπτονται τα γεωγραφικά κριτήρια ανά Νομό και Λιμενική Αρχή αφού διαπιστώνονται αρκετές διαφοροποιήσεις.

Στο πλαίσιο των Περιφερειών διαπιστώσαμε αρχικά ένα πρώτο ζήτημα με τις αλλαγές των εδρών των περιφερειών που δεν εξηγείται επαρκώς ο στόχος της. Είναι προφανές βεβαίως ότι χαιρετίζουμε την δημιουργία Περιφερειακής Διοίκησης με έδρα την Μυτιλήνη.

Σε συγκεκριμένες περιοχές δημιουργούνται μεγάλα κενά μεταξύ των ορίων Λιμενικών Αρχών από την κατάργηση Υπηρεσιών, τα οποία και δεν μπορούν να καλυφθούν με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά μέσα. Αυτός είναι ένας σοβαρός προβληματισμός και πρέπει να εξετασθεί λεπτομερώς και σε βάθος.


Αναγκαία είναι η ένταξη των υπό διαμόρφωση Λ/Τ στις κατηγορίες Λιμενικών Αρχών όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 5 του Π.Δ. 33/09 ώστε να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση περί των προθέσεων της εν λόγω διαδικασίας και κυρίως να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση σε ζητήματα μεταθέσεων, αφού οι Η.Δ. των Λιμεναρχών δεν λειτουργούν στη βάση κριτηρίων, δεν έχουν χρονικά όρια και μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναστάτωση και ανασφάλεια στο προσωπικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος, αποτελεί η διασφάλιση των θέσεων του προσωπικού των υπό κατάργηση υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 33/09 Περί τοποθετήσεων –μεταθέσεων προσωπικού και δεν νοείται οποιαδήποτε άλλη λύση.

Τέλος θεωρούμε σημαντικό, ότι ταυτόχρονα με την κατάθεση του εν λόγω Π.Δ. θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη Υ.Α. για την κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς επίσης και να υπάρξει αναδιάταξη των επιχειρησιακών μέσων (χερσαίων, πλωτών και Μονάδων) η οποία θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.

Πραγματικά πιστεύουμε ότι το παρόν σχέδιο Π.Δ. αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να επιτευχθεί μια επιτυχής αναδιάρθρωση και για τον λόγο αυτό δηλώνουμε πρόθυμοι να συνεργαστούμε για τον καλύτερο σχεδιασμό δράσης και αξιοποίησης τόσο του στελεχιακού δυναμικού του Σώματος όσο και των επιχειρησιακών του μέσων.


Για το Δ.Σ. 


    Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας


Δριβάκος Γεώργιος       Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: