Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Οργανισμός ΥΝΑ

Πειραιάς 21 Νοεμβρίου 2013

Η Ομοσπονδία μας έχει ξεκάθαρη θέση, άποψη και στάση στο θέμα του Οργανισμού ΥΝΑ, την οποία έχει εκφράσει ξεκάθαρα μετά την ψήφιση του Νόμου 4150/13 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών ΥΝΑ και άλλες διατάξεις», ο οποίος έδινε και την εξουσιοδότηση για την δημιουργία του.

Σε αυτή αναφέρεται ότι ο βασικός άξονας των όποιων αλλαγών θα πρέπει να αποβλέπει στη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και στην ανάπτυξη σύγχρονων δομών για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Αυτό συνεπάγεται σύγχρονη, ευέλικτη και σφιχτή δομή και οργάνωση, η οποία εν μέρει επιτυγχάνεται από τον εν λόγω σχεδιασμό.

Πλην όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε αρχικά ότι στον σχεδιασμό που σήμερα ανακοινώθηκε δεν συμπεριλαμβάνεται ανεξάρτητος και αυτοτελής κλάδος επιχειρήσεων.

Αυτό από μόνο του ακυρώνει όλο το επιχειρησιακό κομμάτι και έργο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχοντας αντιμέτωπο με τα όσα υποστηρίζουν εδώ και καιρό η κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά και η πολιτική ηγεσία του ΥΝΑ δια στόματος Υπουργού Μ.Βαρβιτσιώτη, σε σχέση με το αξιόμαχο και την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για να ανταποκριθούν στο ρόλο κα την αποστολή τους.


Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να επανεξετασθεί σε εντελώς διαφορετική βάση, εκτός από αυτή της οριζόντιας συρρίκνωσης δομών και λειτουργιών του κράτους που απαιτεί η τρόικα.

Στα υπόλοιπα ζητήματα του Οργανισμού, στα οποία κρύβεται και η ουσία του στρατηγικού σχεδιασμού του, επιφυλλασόμαστε να τα αξιολογήσουμε όταν θα έχουμε πλήρως το κείμενο και τις διατάξεις του.

Καθιστούμε όμως απολύτως σαφές, ότι σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του απαιτεί να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των Υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα ενώ θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι θέσεις κατά βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα.


Για το Δ.Σ.     Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. ΓραμματέαςΔριβάκος Γεώργιος       Κατσίνας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: