Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ: ΜΤΝ (για άμεσες ενέργειες) του Βιδάκη Ιωάννη του Γεωργίου Αρχιπλοίαρχου (Ο) Π.Ν ε.α

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ: ΜΤΝ (για άμεσες ενέργειες) του Βιδάκη Ιωάννη του Γεωργίου Αρχιπλοίαρχου (Ο) Π.Ν ε.α ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ, ΓΕΝ (για έκδοση σχετικών εντολών) κατοίκου: Μεταμόρφωσης ΠΡΟΣ.: ΕΑΑΝ (για τις δικές της ενέργειες)
 
"Λυπάμαι πολύ που με αναγκάζετε να προβώ στη σύνταξη αυτής της επιστολής. Η συγγραφή της έγινε με βάσανο, πλην όμως το ΜΤΝ διαχειρίζεται χρήματα συναδέλφων και δεν δικαιολογούνται φαινόμενα έλλειψης δημοσιότητας, διαφάνειας, περιοδικής τήρησης αρχών δικαίου και αξιών, δείγματα μεροληπτικής συμπεριφοράς, αβελτηρίες, παραλείψεις, απαξίωση αιτημάτων στελεχών και ενδιαφερομένων. Ζητώ επιτέλους την απαρέγκλιτη – αυστηρή τήρηση αρχών και κανόνων εύρυθμης και χρηστής διοίκησης.

Αρχικά αιτώ ορισμένες αυτονόητες πληροφορίες και παρακαλώ να μου απαντηθούν άμεσα χωρίς υπεκφυγές και ρητορικά σχήματα:

Α. Δεν γνώριζε το ΜΤΝ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε τοποθετήσει τα μετρητά του (διαθέσιμα) στην αγορά ομολόγων;
(ΕΡΩΤΗΜΑ 1) Πότε το έμαθε;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 2) Από την ανακοίνωσή του προκύπτει ότι το γνώριζε, (παραγρ 1α αυτής). Γιατί δεν ενημέρωσε τους μετόχους του;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 3) Θεωρήθηκε αυτονόητο;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 4) Γιατί δεν αναφέρθηκε κάτι σχετικό στην από 31-1-2012 ενημέρωση των ενδιαφερομένων;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 5) Ο/Οι εκπρόσωπος/ποι της ΕΑΑΝ στο ΔΣ του ΜΤΝ δεν γνώριζε/αν σχετικά;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 6) Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αναλυτικό πίνακα ανά φορέα – Λογαριασμό ΜΤΝ (ισχύοντα επί του παρόντος) με την ημερομηνία έκδοσης κάθε ομάδας ομολόγων, την αξία κάθε έκδοσης, (ονομαστική και τρέχουσα) την ημερομηνία λήξης τους και το σχετικό επιτόκιο και την ημερομηνία αγοράς/μετατροπής των διαθεσίμων του κάθε λογαριασμού στα εν λόγω ομόλογα. Ο αιτούμενος πίνακας να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΜΤΝ για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. (ΑΙΤΗΜΑ 1) Β. Υπήρξε «άνωθεν» εντολή στο ΔΣ του ΜΤΝ για λήψη θετικής απόφασης στη συνεδρίασή του της 06-03-12 κατά την οποία συνεζητήθη, σύμφωνα με την εισήγηση του ΜΤΝ το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 7) Γ. Γνώριζε το ΔΣ του ΜΤΝ την 06-03-12 ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε τοποθετήσει και τα μετρητά του (διαθέσιμα) στην αγορά ομολόγων;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 8) Αν όχι αντιφάσκει με την παραγρ. 1α της δικής του ανακοίνωσης. Αν ναι αντιφάσκει με την παραγρ. 2α της ανακοίνωσης του Πρέδρου του ΔΣ της ΕΑΑΝ. Δ. Γιατί δεν αναρτήθηκε η σχετική απόφαση του ΔΣ του ΜΤΝ την 06-03-12, στην ιστοσελίδα του (στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της διαφάνειας) όπως το έχω ζητήσει σε προηγούμενη επιστολή μου;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 9) Γιατί δεν αναρτώνται όλες οι αποφάσεις του ΔΣ, τα θέματα προς συζήτηση (ατζέντα) και οι εισηγήσεις στην ιστοσελίδα του ΜΤΝ;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 10) Δεν θεωρείτε ότι είναι βασικής σημασίας για την ενημέρωση των μετόχων;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 11) Αν συμφωνούμε σ΄ αυτό γιατί δεν το πραγματοποιείτε;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 12) Ε. Και τώρα ερχόμαστε στα δύσκολα: Ε1. Παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε (αναλυτικά ανα κατηγορία π.χ αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ, αποζημίωση ταξιδίων, τυχόν αποδοχές μηνιαίες, τυχόν πάγια έξοδα, τυχόν μηνιαίες αποζημιώσεις εκτός έδρας, κοκ) τι χρηματικές απολαβές κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του ΔΣ του ΜΤΝ το 2011 - (όχι απαραίτητα ονομαστικά).

(ΑΙΤΗΜΑ 2) Θα ήθελα επίσης το συνολικό κόστος των απολαβών του ΔΣ για τα έτη 2009, 2010 και 2011 και τα προυπολογισθέντα για το 2012, προκειμένου να κατανοήσω την πρακτική και την εφαρμοσμένη λειτουργία της ηγεσίας του Ταμείου αν είναι σύμφωνη με την εν γένει πολιτική του, (ανάλογες μειώσεις στα έξοδά του με αυτά που εφαρμόζει στις παροχές του).

(ΑΙΤΗΜΑ 3) Προγενέστερη επιστολή μου την είχατε αποστείλει στο Νομικό σας Σύμβουλο για να ανιχνεύσει τυχόν αναφυόμενα ζητήματα και να με καταγγείλετε. Παρακαλώ λοιπόν να δημοσιεύετε τα πάντα αναλυτικά ώστε όλα να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.

(ΑΙΤΗΜΑ 4) Ετσι θα σταματήσουν οι γκρίνιες, οι διάφορες φήμες και οι ανίσχυρες τοποθετήσεις. Ε2. Παρακαλώ επίσης να μου γνωστοποιήσετε με ποια διαδικασία έγινε η ανάθεση καθηκόντων στον Πρόεδρο του ΔΣ/ΜΤΝ ...;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 13) Ποια τα συγκεκριμένα προσόντα ... ώστε να ηγείται του ΔΣ ενός ασφαλιστικού οργανισμού;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 14) Ποιος και πότε το αποφάσισε;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 15) ...

(ΑΙΤΗΜΑ 7) «Οι καιροί έχουν αλλάξει!» Δεν βρισκόμαστε πλέον στις δεκαετίες του 60 και του 70. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Ταμείου δεν αναφέρονται ούτε τα μέλη του ΔΣ, ούτε τα στοιχειώδη βιογραφικά τους, ούτε τα προσόντα τους, ούτε το πώς επιλέχθηκαν. Γιατί;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 19) Οι μέτοχοι δεν πρέπει να μαθαίνουν ποιοι τους εκπροσωπούν στη διαχείριση των χρημάτων τους;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 20) Διερωτώμαι πως αποφασίζει το ΔΣ ενός ασφαλιστικού Οργανισμού για τόσο σημαντικά ζητήματα εάν δεν διαθέτει βασικές οικονομικές γνώσεις. Παρουσιάζεται μεταξύ άλλων και το ακόλουθο ηθικό ζήτημα, (επειδή δεν πιστεύω στη φράση: «ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό»): υπάρχει διάσταση μεταξύ των διορισμένων οργάνων του Ταμείου και των Λογαριασμών του καθόσον οι μέτοχοι δεν τους εκλέγουν, δεν επικυρώνεται ο διορισμός τους από π.χ. Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των μετόχων, δεν τίθεται κανένα ζήτημα εισήγησης ή απόφασης στο προκαταρκτικό της στάδιο σε π.χ. διαβούλευση. Συνεπώς όλα μπορεί να είναι μεν νόμιμα ακόμα και ηθικά ίσως, ωστόσο το σύστημα αυτό δεν διασφαλίζει την υπεράσπιση της πλειοψηφίας των μετόχων. Ποια είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων λήψεων αποφάσεων;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 21) Ποιο είναι το κόστος που φέρουν σε ενδεχομένως λάθος αποφάσεις ή παράλειψη ενεργειών που ζημίωσαν τους μετόχους;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 22) Προσωπικά έχω διαμορφώσει την έποψη ότι το «όλο σύστημα» στηρίζει και προστατεύει κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα των ανωτάτων στρατιωτικών, βλ. κείμενο σχετ (στ) – λυπάμαι αλλά δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να στηρίζουν μια αντίθετη θέση. Επιπρόσθετα δεν θεωρώ ότι είναι ορθό το ίδιο άτομο να προεδρεύει, να αποδέχεται εισηγήσεις και να τις προωθεί ιεραρχικά για τα ίδια ζητήματα! - τίθεται ζήτημα ασυμβίβαστου. Η κατάρρευση του ΜΤΣ θεωρώ ότι επιβεβαιώνει και τεκμηριώνει τις θέσεις μου – οι αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, των μετόχων! Πρόσθετα παρακαλώ την ΕΑΑΝ να δημοσιοποιήσει τα προσόντα των μελών του ΔΣ που εκπροσωπούν την κατηγορία των αποστράτων στο ΜΤΝ καθώς και τα σχετικά τους προσόντα. (ΑΙΤΗΜΑ 8) Δεν μπορεί η ΕΑΑΝ να έχει ως μέλη της Οικονομικούς Αξιωματικούς με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία και να εκπροσωπείται στο ΜΤΝ από μη ειδικούς, (ελπίζω να με διαψεύσει η απάντηση της ΕΑΑΝ). Ε3. Από την ανακοίνωση του ΜΤΝ συνάγεται το συμπέρασμα ύπαρξης δυο κατηγοριών: μετόχων και μερισματούχων. Διερωτώμαι λοιπόν από πότε έγινα μερισματούχος και έπαυσα να είμαι μέτοχος.

(ΕΡΩΤΗΜΑ 23) Μετά την αποστρατεία μου θα απαντούσε κάποιος. Τότε παρακαλώ να μου απαντήσετε τι έγιναν οι μετοχές μου στο ΜΤΝ;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 24) Μου επιστράφηκε η αξία τους;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 25) Πότε σας τις παρέδωσα; Αν «δημεύθηκαν» από το Ταμείο υποχρεωτικά μετά την αποστρατεία μου, παρακαλώ να μου χορηγηθεί σχετική βεβαίωση δωρεάς ή σχετικής πράξης/απόφασης. (ΑΙΤΗΜΑ 9) Παρακαλώ να μου απαντήσετε επίσης αναλυτικά ποια είναι η τρέχουσα αξία του Ταμείου όσον αφορά στην μετοχική του κατάσταση. Ειδικότερα ζητώ τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: (ΑΙΤΗΜΑ 10) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ Μετόχων Αξία μετοχών ΣΥΝΟΛΑ 1 ΜΕΤΟΧΗ 2 ΜΕΤΟΧΕΣ 3 ΜΕΤΟΧΕΣ 4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε4. Πρόσθετα αιτώ να μου απαντηθεί

(ΕΡΩΤΗΜΑ 26) εάν «κουρεύθηκε» η αξία αυτού του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ του Ταμείου και εάν όντως υλοποιήθηκε για ποιο λόγο το Ταμείο δεν αντέδρασε σ΄αυτήν την κατ΄εμέ παρανομία –70% δήμευση από την Τράπεζα της Ελλάδος μετοχικού κεφαλαίου οργανισμού - προσοχή όχι διαθεσίμων του αλλά ιδίων κεφαλαίων. Αξιοποιείστε θετικά τουλάχιστον αυτήν την παρατήρηση εφόσον άλλα δεν κάνατε. Ε5. Επιπλέον υπενθυμίζω για πολλοστή φορά το σημαντικό ζήτημα του ΒΟΕΑ, σύμφωνα και με τη σχετική αλληλογραφία. (ΑΙΤΗΜΑ 11) Παρακαλώ να το επιλύσετε σύντομα καθόσον μου γίνεται μηνιαία κράτηση για τα δυο παιδιά μου ηλικίας 15 και 13 ετών και αμφιβάλω εάν θα καταστεί δυνατή η χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος μετά από δέκα έτη. Παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε εάν είναι εγγυημένο, σε ποιο μελλοντικό χρόνο και σε τι ύψος ποσού το ΒΟΕΑ. Αρνούμαι να γίνεται εκμετάλλευση των κρατήσεων για τα παιδιά μου προκειμένου να καταβάλλονται μερίσματα! - (και όπως είναι φυσικό επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου μετά τις έγγραφες οχλήσεις που σας έχω απευθύνει εδώ και δύο έτη). Παρακαλώ να μάθω ποιο το ποσό του ΒΟΕΑ τον Ιούνιο του 2009 για 25 ετών τέκνο στην περίπτωσή μου και ποιο το αντίστοιχο τον Ιούνιο του 2012;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 27) Είχα προειδοποιήσει εγγράφως ως σχετ. (α) από 15-7-2010. Ποια η αποτελεσματικότητα της διοίκησης του ΜΤΝ;

(ΕΡΩΤΗΜΑ 28) Πρόσθετα παρακαλώ να μάθω γιατί αποδέχθηκε το ΔΣ του ΜΤΝ το «κούρεμα» σε φορείς – λογαριασμούς όπως το ΒΟΕΑ, ΝΙΝ κα που αποτελούν κρατήσεις του προσωπικού και δεν αφορούν σε κοινωνικές ενισχύσεις (ΑΙΤΗΜΑ 12) Ε6. Επίσης παρακαλώ να μου γνωρίσετε ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση του ΕΦΑΠΑΞ από τον τέως Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δ. Ελευσινιώτη Π.Ν και σε ποια ημερομηνία του χορηγήθηκε η σχετική επιταγή.

(ΕΡΩΤΗΜΑ 29) Εξετάστε παρακαλώ και τα δικά μου αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Ελπίζω ότι δεν γίνεται μεροληπτική μεταχείριση των στελεχών σε θέματα άσχετα με την ιεραρχία. Αν έγινε κάποια παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα παρακαλώ να μου γνωρίσετε που ακριβώς αυτή προβλέπεται.

(ΕΡΩΤΗΜΑ 30) Θα επιθυμούσα να επιβεβαιωθεί το ρητό του θυμόσοφου λαού μας: «αν εισαι και παπάς με την αράδα σου θα πάς». Ε7. Τέλος για φορολογικούς λόγους και πρακτικής/λειτουργικής ορθότητας παρακαλώ να σταματήσουν οι κρατήσεις από το ΕΦΑΠΑΞ κατά τη χορήγησή του και να χρεώνονται μέσω μισθοδοσίας (μείωση φορολογητέου εισοδήματος) ώστε να απαλλάσσονται φορολογικά τα στελέχη για τις εν λόγω κρατήσεις.

(ΑΙΤΗΜΑ 13) 4. Μετά από όλα τα παραπάνω παρακαλώ να μεριμνήσετε σχετικά. Ιδιαίτερα παρακαλώ να λάβω απαντήσεις σε όλα τα (αριθμημένα για ευκολία) ερωτήματα – αιτήματά μου. Εάν σε συγκεκριμένο θέμα δεν μπορείτε/θέλετε να μου απαντήσετε παρακαλώ να μου το σημειώσετε ξεκάθαρα (με τον λόγο τεκμηρίωσης) χωρίς υπεκφυγές, αοριστίες και γενικόλογα- ευχολόγια. Η παρούσα σας διαβιβάζεται για τις δικές σας δέουσες ενέργειες και αιτώ την κοινοποίηση των διαβιβαστικών εγγράφων, προκειμένου να ενημερώνομαι για την εξέλιξη της προώθησής της. Μετά από εύλογο χρόνο από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας θεωρώ ότι έχω τη συμφωνία σας για την ευρεία της δημοσιοποίηση.

5. Η ΕΑΑΝ παρακαλείται να γνωστοποιήσει την παρούσα σε όλα τα μέλη του ΔΣ, να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, να τη δημοσιεύσει στο περιοδικό της και να με ενημερώσει σχετικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε αρνητική περίπτωση παρακαλείται να μου γνωρίσει εγγράφως τους λόγους αρνήσεώς της. Προκαταβολικά ωστόσο ομολογώ ότι ενδεχόμενη νέα άρνηση δημοσιοποιήσεως της επιστολής μου θα μου ενισχύσει τις υποψίες μου για αδιαφανείς διαδικασίες, για προσπάθεια περιορισμένης πληροφόρησης, για αποσιώπηση έκφρασης μέλους της Ένωσης σε μια δημοκρατική πολιτεία. Απευθύνομαι μέσω της ΕΑΑΝ σε όλα της τα μέλη! Για να ξεκαθαρίσουμε πλήρως τα πράγματα, επισημαίνω ότι δεν επιζητώ μια απαντητική επιστολή της ΕΑΑΝ η οποία θα απευθύνεται μονομερώς και προσωπικά μόνο σ΄ μένα. Αν επιθυμεί η ΕΑΑΝ ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της επιστολής μου ως ανωτέρω, να δημοσιεύσει και την απάντησή της ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να τις αναγνώσουν και να συνδράμουν και με τη δική τους γνώμη. Ο δημόσιος διάλογος είναι πάντα καλοδεχούμενος – δεν επιθυμώ «κλειστούς μονόλογους». Ζητώ επιτέλους και από την ΕΑΑΝ την απαρέγκλιτη – αυστηρή τήρηση αρχών και κανόνων εύρυθμης και χρηστής διοίκησης.

6. Προσκαλώ επίσης από τώρα, έγκαιρα με την παρούσα, το ΔΣ της ΕΑΑΝ να προετοιμασθεί και να προβεί στη σύνταξη ολοκληρωμένου, αναλυτικού και πλήρους απολογισμού (διοικητικού, οικονομικού) για τη θητεία της ενόψει των προσεχών εκλογών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ζητήματα της περιορισμένης πληροφόρησης των μελών της σε επιστολές άλλων μελών, των αναλυτικών εξόδων των παραρτημάτων της, της μίσθωσης των ακινήτων της τα δυο τελευταία έτη, (στοιχεία κινήτων, επιλογή μισθωτή, ποσό μίσθωσης, λοιποί μόροι κοκ), των αντίστοιχων στοιχείων ανωτέρω παραγρ. 3Ε1, της απομείωσης των χρηματικών διαθεσίμων της Ένωσης μετά την εφαρμογή του PSI και τυχόν ευθυνών που προκύπτουν για το ΔΣ της Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων αυτής, (παράλειψη οφειλομένων ενεργειών,κοκ).

7. ΥΕΘΑ παρακαλείται κατ΄ αρχήν να αποφασίσει σχετικά, κατά κρίση, στα κάτωθι ζητήματα:

Α. άμεση προκήρυξη θέσης προέδρου ΔΣ ΜΤΝ μετά από διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, (προκήρυξη θέσης με προσόντα και υποχρεώσεις, λ.χ. μεταπτυχιακό στα οικονομικά, εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών σε οικονομικές υπηρεσίες, δεύτερο πτυχίο, κοκ, υποβολή υποψηφιοτήτων, αντικειμενική επιλογή, ανάθεση καθηκόντων). Θέσπιση προσόντων λοιπών μελών ΔΣ σ΄ έναν ασφαλιστικό οργανισμό όπως το ΜΤΝ, (π.χ. πτυχίο ανώτατης σχολής κατά προτίμηση).

Β. σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για τα ΔΣ ΜΤΝ και ΕΑΑΝ – αυστηρή θέσπιση ασυμβίβαστων και αυτοεξαιρέσεων.

Γ. ανάρτηση στις ιστοσελίδες ΜΤΝ και ΕΑΑΝ όλων των συνεδριάσεων των ΔΣ, (ατζέντες, εισηγήσεις, πρακτικά). Δυνατότητα διαβούλευσης μα τους μετόχους, (με θέσπιση χρονικών προθεσμιών).

Δ. έκδοση εγγράφου προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την επιστροφή/πίστωση στο ΜΤΝ των διαθεσίμων του, που αποτελούν το μετοχικό του κεφάλαιο καθώς και όσων διαθεσίμων/μετρητών αποτελούσαν κεφάλαιο φορέων/λογαριασμών του, που προέρχονταν αποκλειστικά από εισφορές προσωπικού του Π.Ν. (ΒΟΕΑ, ΝΙΝ κα)

Ε. ποσοστιαία μείωση (21%) των (μικτών) αποζημιώσεων μελών των ΔΣ ΜΤΝ και ΕΑΑΝ από 01-01-2011. ΣΤ. άμεσο διαχωρισμό του ΒΟΕΑ από το μέρισμα.

Ζ. εντολή για την μηνιαία ανάρτηση στο Διαδικτυακό χώρο του ΜΤΝ των αριθμών πρωτοκόλλων/ημερομηνιών των αιτήσεων για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από τα στελέχη και των αντιστοίχων ημερομηνιών χορήγησης σ΄ αυτά των σχετικών επιταγών, (με έναρξη από 01-01-2011), στο πλαίσιο της διαφάνειας, της διαύγειας και της χρηστής διοίκησης.

Η. εντολή να σταματήσουν οι κρατήσεις από το ΕΦΑΠΑΞ κατά τη χορήγησή του και να χρεώνονται μέσω μισθοδοσίας (μείωση φορολογητέου εισοδήματος) ώστε να απαλλάσσονται φορολογικά τα στελέχη για τις εν λόγω κρατήσεις.

Θ. Τέλος ενημερώνω ότι αποδέχομαι να απασχοληθώ εθελοντικά στο ΜΤΝ (μια εργάσιμη ημέρα ανα 15 νθήμερο για το επόμενα δυο έτη) χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Παρακαλώ ωστόσο να θεσμοθετηθεί αυτή η διαδικασία προκειμένου και άλλοι συνάδελφοι που το επιθυμούν να εκδηλώσουν σχετική επιθυμία ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του Ταμείου. 8. Είμαι πρόθυμος στην παροχή οποιονδήποτε στοιχείων –εγγράφων και διευκρινήσεων τυχόν απαιτηθούν. Αποδέχομαι επίσης να συνδράμω όπως μπορώ άνευ οιασδήποτε απαίτησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής κανόνων δικαίου και αποδοτικότητας στο Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: