Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,ανακοινώνονται τα εξής:

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια προωθήθηκε η εξυγίανση, η διαφάνεια και η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας απονομής συντάξεων του Δημοσίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, και με γνώμονα την σταθερή βούληση της Πολιτείας για τον εμπλουτισμό των συνταξιοδοτικών διατάξεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, διευκολύνουν αλλά και ανακουφίζουν συμπολίτες μας, μέσω της επί τα βελτίω τροποποίησης ρυθμίσεων, κινείται το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται συνταξιοδοτικά ζητήματα που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, τους Γραμματείς των ΑΕΙ, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, συμπληρώνεται και απλοποιείται η συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου και παρέχεται ισόβιο μηνιαίο τιμητικό βοήθημα στους στρατεύσιμους που συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κυρίως η δημιουργία λευκού μητρώου συνεπών επιχειρήσεων και η αξιοποίηση του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ειδικότερα και συνοπτικά, στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

1ον. Συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με τις οποίες:
Αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ο χρόνος που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας (το έτος 1989) μέχρι την κατάταξή τους στα Σώματα αυτά με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, δίδοντας τη δυνατότητα να διευθετηθεί μία συντελεσθείσα αδικία, με παράλληλη εξισορρόπηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιπλέον δαπάνης από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Προβλέπεται, σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ότι η υπηρεσία των προσώπων αυτών σε όλες τις οργανικές Μονάδες και Υπηρεσίες προσμετράται, έως και 5 έτη, στο διπλάσιο, επεκτείνοντας έτσι την παροχή της ανωτέρω δυνατότητας στο σύνολο του προσωπικού. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από την καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
Θεσπίζεται η σταδιακή μετάβαση στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην Υπηρεσία από το έτος 1990 και μετά, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατά 1,5 έτος για κάθε επόμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, ώστε να μην υπάρξει βίαιη προσαρμογή των προσώπων αυτών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.
Προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, εις ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
Αποδίδεται στους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

2ον. Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις:
Για όσους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξομοιώνονται μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, και για λόγους ίσης μεταχείρισης προς αυτούς, ενσωματώνεται στο συντάξιμο μισθό τους η πάγια αποζημίωση που λαμβάνουν με τις αποδοχές τους, η οποία ήδη έχει ενσωματωθεί στο συντάξιμο μισθό των διπλωματικών υπαλλήλων.
Παρέχεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί στο Δημόσιο πριν την 1-1-1983, να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά το χρόνο απασχόλησής τους σε τομείς εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είτε με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε με εξαγορά (όπως ισχύει σήμερα), επιλέγοντας την καλύτερη για την περίπτωσή τους ασφαλιστική λύση.
Δίδεται η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
Παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης, μέχρι 2 έτη.
Απλοποιείται ο εξαιρετικά πολυσύνθετος υπολογισμός της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά και επομένως υπάγονται στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού (άρθρο 4 του ν. 3865/2010).
Ρυθμίζεται το θέμα των υπαλλήλων του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και μεταφέρθηκαν στην Eurobank – Ergasias, παρέχοντάς τους το δικαίωμα διατήρησης του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου, προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλιστική συνέχεια των προσώπων αυτών.
Ικανοποιείται πάγιο αίτημα των συνταξιούχων ατόμων με αναπηρία, με την θέσπιση της διάταξης που αφορά στην ισότιμη αντιμετώπιση της ιατρικής γνωμάτευσης της ΑΣΥΕ και αυτής των ΚΕΠΑ, η οποία πλέον λαμβάνεται υπόψη για την εξαίρεσή τους από τις μειώσεις των συντάξεων.
Περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει ουσιαστικά την συμβολή των αγωνιστών που έλαβαν μέρος με αυταπάρνηση στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, χορηγώντας ισόβιο μηνιαίο τιμητικό βοήθημα 100 ευρώ ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους στην Πατρίδα. Το βοήθημα αυτό, ως τιμητικό, είναι απολύτως προσωπικό, αφορολόγητο, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύει την προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

3ον. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
Εξορθολογίζεται και γίνεται πιο ρεαλιστικό και ήπιο το πλαίσιο των κυρώσεων σε περίπτωση παραλείψεως δηλώσεως συνταξιούχου ότι εργάζεται, καθιερώνοντας ένα αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα, απαλλαγμένο από υπερβολές και αδικίες.
Καθιερώνεται ψηφιακά μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, με την οποία, όμως, διευκολύνεται και βελτιώνεται δραστικά ο έλεγχος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, ιδίως στις περιπτώσεις ευέλικτων μορφών απασχόλησης μειωμένου ωραρίου (μερική εργασία, εκ περιτροπής εργασία).
Στο πλαίσιο του οργανωτικού εξορθολογισμού και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, θεσμοθετείται «Σύστημα Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων». Tο ως άνω Μητρώο, θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και το κράτος, έτσι ώστε οι ελεγκτικές υπηρεσίες να δύνανται να προσανατολίζονται σε στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας, καθιστάμενες περισσότερο αποτελεσματικές και λυσιτελείς προς όφελος των εργαζομένων και της πολιτείας εν γένει.
Παρατείνεται η προθεσμία δυνατότητας επιλογής κατώτερης ή της δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και παραμονής σε αυτήν για δύο ακόμα έτη και συγκεκριμένα μέχρι την 31-12-2016, αντί της 31-12-2014.

Σημειώνεται ότι επί του περιεχομένου του υπό κατάθεση Σχεδίου Νόμου ήδη έχει γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη 2η Ειδική Συνεδρίασή της, την 29η Οκτωβρίου 2014.

Συνεπώς με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια της Πολιτείας για την εξάλειψη δυσλειτουργιών του Κράτους, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση εν γένει όλων των πτυχών των προβλημάτων που απασχολούν την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων είναι συνεχής.

Παράλληλα, η Πολιτεία στέκεται με σεβασμό στους πολίτες που απέδειξαν εμπράκτως την εθνική συνείδησή τους και σε αυτούς που είτε βρίσκονται σε ευάλωτη θέση λόγω ειδικών αναγκών που αντιμετωπίζουν είτε υπέστησαν βίαιη μεταβολή του βιοτικού τους επιπέδου από τις πρόσφατες δημοσιονομικές συνθήκες».

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

EΠΙΤΕΛΟΥΣ ΄.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.Η ΑΣΥΕ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΠΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.Κ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Κ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΜΠΡΑΒΟ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΑΣΥΕ ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ΄.ΒΑΛΑΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΜΑΣ.ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΛΙΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΜΕ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΣΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΕΠΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 75 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΕΤΣΙ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.ΑΣΥΕ ΜΕ ΚΕΠΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ.ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΑΞΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΑΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ.ΑΣΥΕ ΚΑΙ ΚΕΠΑ ΙΣΟΤΙΜΑ.ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΕΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΕΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΑΛΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΔΕΚΈΜΒΡΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΙ 35ΕΤΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ!.ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΙΑ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ Α/Ξ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Ανώνυμος είπε...

Η προώθηση της διάταξης αυτης από τη στρατιωτική μας ηγεσία είναι απαράδεκτη και είναι κρίμα και άδικια για τους ΣΝΔ μέλη της ΠΕΑΛΣ αλλα και για τον κ. Πασσακο το γ.γ της ΠΕΑΛΣ .Καλό είναι η στρατιωτική Ηγεσία να γνωρίζει οτι το να στηρίζει συνέχεια την ΠΟΕΠΛΣ και το να στηρίζει απροκάλυπτα Ως πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ Αξιωματικό εκ ΔΥΛΣ με 35 χρόνια στο σώμα και γενικότερα μονο οσους δεν ειναι ΣΝΔ αλλα και το να σαμποτάρει τους υποψήφιους προέδρους αξ απο ΣΝΔ δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τα οποια θα πρεπει να απαντήσει.Ελπίζουμε να μην έχει βάλει το χεράκι της η συνεργαζόμενη με την ΠΕΑΛΣ τους τελευταίους μήνες ΠΟΕΠΛΣ σε αυτη τη διάταξη προκειμένου να σαμποτάρει τον κ. πασσακο ο οποίος αποτελεί κόκκινο πανί για την ΠΟΕΠΛΣ . Ενα άλλο θέμα που πρέπει να θίξουμε είναι οτι Αποστρατεύουν ή αναγκάζουν σε παραίτηση αξιωματικούς ΣΝΔ με 25 χρόνια στο βαθμό του Πλοιάρχου και απο την άλλη δίνουν την ευκαιρία σε αξιωματικούς απο ΔΥΛΣ να μείνουν στο Σώμα όσο επιθυμούν. Επίσης για οσους βιαστούν να δικαιολογήσουν την προώθηση της διάταξης αντιλέγοντας οτι η διάταξη ισχύει σχεδόν ενα χρόνο στην αστυνομία τους λεμε οτι Η διάταξη αυτή μπορεί στην αστυνομία να είναι σε ισχύ απο πέρυσι , μετά απο ενέργειες του πρόεδρου των αστυνομικών που συμπλήρωνε 35 χρόνια , αλλά ειχε και ως αιτιολογία οτι αφορούσε σε αποστρατείες 200 ίσως και παραπάνω στελεχών με οτι αυτό σημαίνει για το ταμείο τους αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο και δεν αφορούσε 7 και 8 άτομα όπως συμβαίνει στο ΛΣ . Μετα τα παραπάνω καλούμε ιδιαίτερα τον κ. Πασσακο γ.γ της ΠΕΑΛΣ ΑΞ ΣΝΔ αλλα και τον κ. Ευαγγελίδη ΑΞ ΣΝΔ , τον κ. Ξυπνητό ΑΞ ΣΝΔ , τον κύριο Μακρη ΑΞ ΣΝΔ που ολοι τους ειναι ΜΕΛΗ ΣΝΔ στην ΠΕΑΛΣ άλλα και τον πρώτο αναπληρωματικό που σε περίπτωση που θα έφευγε ο προεδρος της ΠΕΑΛΣ θα τον αντικαταστουσε , δινοντας ετσι για πρωτη φορα την πλοιοψηφια στα μελη του ΔΣ απο ΣΝΔ αξιωματικους ,τον ΣΝΔ ΑΞ κ. ΜΑΡΑΓΚΟ να τοποθετηθούν σχετικά με τα παραπάνω .Εμείς ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση μας θα δηλώσουμε άλλη μια φορά οτι είναι κρίμα και άδικη αυτή η αντιμετώπιση της στρατιωτικής ΣΝΔ ηγεσίας προς τους ΑΞ ΣΝΔ μέλη της ΠΕΑΛΣ και οφείλουν εξηγήσεις .
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΘΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΨΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΌΣΜΙΟ ΤΡΟΠΟ . ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ , ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ .

Ανώνυμος είπε...

simferonta , filodiksies kai simfonies kato apo to trapezi eftasan to sindikalismo se afto to xali.....

Ανώνυμος είπε...

ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ Ο ΝΤΕΜΕΚ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΗΓΕΣΙΕΣ,Ε ΒΕΒΑΙΑ

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί κάποιος να μου πει πως και ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ένας διακινδυνεύει 180.000 (εακτόν-ογδόντα χιλιάδες ευρώ) με το να παραμένει στο Σώμα

Ανώνυμος είπε...

ο φίλος ανώνυμος Τετάρτη, Νοεμβρίου 26, 2014 7:16:00 π.μ. μπορεί να τα είπε λίγο υπερβολικά αλλά έχει δίκιο και συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό του .Το μονο περίεργο ως τώρα είναι οτι δεν υπάρχει καμιά αντίδραση απο τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ και ιδιαίτερα απο τον ΓΓ που μας εχει συνηθίσει να είναι λαλίστατος οταν κάτι δεν του αρέσει σχετικά με την διάταξη και τις συνέπειές της όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε .

Ανώνυμος είπε...

Καθόλου παράξενο δε μου φαίνεται αυτό αφού φαίνεται ότι όλο το Δ.ς της φαίνεται ότι τρέμει τον ΣΑΙΤΑΚΗ.Αν είναι δυνατόν......

Ανώνυμος είπε...

Για ποιά ΈΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ μιλάμε ?
Για αυτή που πάντα είχε πρόεδρο υπαξιωματικό εκτός από την εποχή του Μανωλούδη?
Αν θέλετε την άποψη μου οι αξιωματικοί εκ ΣΝΔ πρέπει να κάνουμε όπως στην Αστυνομία μία ένωση που να μπορούν να είναιμέλη μόνο Α/Ξ εκ ΣΝΔ

Ανώνυμος είπε...

το συνεδριο της ΠΕΑΛΣ το σαββατοκύριακο ειναι ανοικτό σε ολους ? θα ηθελα να ειμαι σε μια γωνια να ακουσω τι θα ειπωθει .

Ανώνυμος είπε...

Εγώ ξέρω οτι εστειλα το σχόλιο του συναδέλφου Τετάρτη, Νοεμβρίου 26, 2014 7:16:00 π.μ. στην ΠΕΑΛΣ και το έθαψαν.