Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΕΠΛΣ:Π.Δ."Άδειες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."

Θέμα: Π.Δ."Άδειες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Αν.ΥΝΑ, Δρίτσας Θεόδωρος με επιστολή του στο Σ.τ.Ε. υιοθέτησε το σχέδιο Π.Δ."Άδειες απουσίας του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής".

Στο τελικό σχέδιο όπως σας είχαμε το είχαμε ανακοινώσει έγιναν κατόπιν πρότασης μας οι παρακάτω βελτιώσεις - τροποποιήσεις.

1) Οι άδειες ανατροφής τέκνου θα πρέπει να εξαντλούνται μέχρι την συμπλήρωση του 6ου έτους ηλικίας του παιδιού.

2) Οι ειδικές άδειες για στελέχη με τέκνα, τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενα, θα χορηγούνται ανά περίπτωση δηλ. ανά παιδί που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.

Συνολικά επαναλαμβάνουμε ότι το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αντίστοιχες άδειες που χορηγούνται από τον Δημοσιονομικό Κώδικα, τις Ε.Δ. και τα Σ.Α.
                                              
                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


             
                     ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος                          ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: