Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΠΕΑΛΣ:Προβλήματα στις προαγωγές λόγω της μείωσης των οργανικών θέσεων

Στη διαπίστωση ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ο,τι λύνει καταλήγουν οι συνδικαλιστές του λιμενικού για το ΠΔ 103/2014, το οποίο ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί στην πράξη. Παρέμβαση στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας έκανε η Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με μία επιστολή, η οποία είναι:


Κύριε Υπουργέ,
Σας μεταφέρουμε τη δικαιολογημένη αναστάτωση και ανησυχία που έχει προκληθεί στις τάξεις των Αξιωματικών από την εφαρμογή στην πράξη του ΠΔ 103/2014 και ειδικότερα από την αναγκαστική, προβληματική και άδικη μείωση που έχει επέλθει στις θέσεις τους και το οποίο υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκε χωρίς να προηγηθούν οι θέσεις της Ένωσής μας, ως θεσμικού -αναγνωρισμένου Φορέα και εκπροσώπου αυτών.

Συγκεκριμένα, με το παραπάνω Π.Δ το Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έλαβε μια παράδοξη, άνευ μετρήσιμων στοιχείων και κατά συνέπεια ελεγκτέα απόφαση για μείωση των οργανικών θέσεων του Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ από 10.250 που προβλέπονται σήμερα στο Νόμο 4150/2013, στις 8.000, η οποία επιφέρει πολύ σοβαρές συνέπειες στην ομαλή και απρόσκοπτη ιεραρχική εξέλιξη των Αξιωματικών όλων των βαθμίδων και εν γένει στην εύρυθμη λειτουργία του Σώματος όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει και καταγγείλει.

Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 75 του Π.Δ 103/2014 περί κατανομής του προσωπικού και δη των Αξιωματικών, ήδη δημιουργείται πρόβλημα στην πράξη με τις προαγωγές αλλά και τις αναγκαστικές αποστρατείες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τελευταία τάξη σαράντα επτά Υποπλοιάρχων. Οι τελευταίοι ενώ αναμένεται σύντομα να κριθούν για την προαγωγή τους στο βαθμό του Πλωτάρχη, μόνο οι δεκαεπτά εξ’ αυτών δύνανται να προαχθούν.

Οι λοιποί θα προαχθούν σταδιακά μέχρι και το έτος 2018, ενώ παρόμοια τύχη αναμένεται να έχουν και οι ακόλουθες σειρές, οι οποίες είναι και αριθμητικά μεγαλύτερες και καθώς φαίνεται πρόκειται να υποστούν ανάλογη αρνητική ιεραρχική εξέλιξη. Μεσοπρόθεσμα δηλαδή αυτό που θα συμβεί είναι ο πρώτος μιας σειράς Αξιωματικών να είναι ο Αρχηγός του Σώματος και ο τελευταίος της ίδιας σειράς Αντιπλοίαρχος ή στην καλύτερη περίπτωση Πλοίαρχος. 

Κύριε Υπουργέ,

Με γνώμονα τη διατήρηση ενός ισχυρού φρονήματος των στελεχών και την αποκατάσταση της ομαλότητας των προαγωγών, σας καλούμε να αναλάβετε προσωπικά πρωτοβουλία και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες αφενός για άμεση επαναφορά των οργανικών θέσεων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στις 10.250 που προβλέπονται στο Ν. 4150/2013, ο οποίος ενώ παραμένει σε ισχύ, εντούτοις στην πράξη καταργείται από το Π.Δ 103/2014, έναν κατώτερης ισχύος κανόνα δικαίου, που προβλέπει μείωση αυτών στις 8.000, επιλύοντας έτσι οριστικά το σύνολο των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του (προαγωγές, υποχρεωτικές αποστρατείες) και αφετέρου την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος που προαναφέρουμε για την προαγωγή των Αξιωματικών του παραδείγματος.

Εν αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ        Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: