Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Συνάντηση Δ.Σ. ΠΕΑΛΣ με τον αν. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Ε/73/15


Συνάντηση πραγματοποιήσαμε χθες 23-04-2015 με τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θοδωρή ΔΡΙΤΣΑ. Με τον Υπουργό συζητήσαμε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας που σχετίζονται με το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη μας.


Κυρίαρχη θέση στη συζήτησή μας, που διεξήχθη σε θετικό κλίμα, είχε βεβαίως το μεταναστευτικό, που τις τελευταίες ιδιαίτερα εβδομάδες απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινωνία, έχει λάβει περαιτέρω αυξητικές διαστάσεις, καθώς καθημερινά και πολυπληθή είναι τα περιστατικά παράνομης εισόδου μεταναστών στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. 


Ιδιαίτερη μνεία έγινε από την πλευρά μας στις δύσκολες συνθήκες και τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί το προσωπικό που στελεχώνει τις Υπηρεσίες αυτές, που σε συνδυασμό με την σημαντική υποστελέχωσή τους (αποτέλεσμα των συνεχών αποσπάσεων του τελευταίου έτους) αλλά και τις ελλείψεις σε επιχειρησιακό εξοπλισμό δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση στις Υπηρεσίες και έχουν οδηγήσει το προσωπικό στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αδήριτη λοιπόν, όπως τονίσαμε, είναι η ανάγκη ενίσχυσή τους, σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακά μέσα, όπως επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας για τους εκεί συναδέλφους.


Στο πλαίσιο αυτό και ως μια πρώτη θετική ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, ζητήσαμε από τον Υπουργό να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την διακοπή των αποσπάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο και αφορούν στο προσωπικό των εν λόγω Λιμενικών Αρχών, ώστε να δοθεί μια άμεση λύση στο ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης την ενίσχυσή τους με την μορφή της διάθεσης στελεχιακού δυναμικού προς εκτέλεση υπηρεσίας, έως βέβαια την οριστική τοποθέτηση νέων στελεχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ./33 περί μεταθέσεων.


Επιπρόσθετα, αναγκαίο είναι να υιοθετηθούν συγκεκριμένες προτάσεις μας για την ενίσχυση των υπηρετούντων στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου, που θα λειτουργήσουν ως κίνητρο παραμονής και θα συνδράμουν υποστηρικτικά στην διαβίωσή τους: 
- εξασφάλιση στέγης ή επιδότηση ενοικίου, 
- καταβολή επιδόματος παραμεθορίου, που καταβάλλεται σε άλλους κλάδους, 
- δικαίωμα αναγνώρισης επιπρόσθετου της υπηρεσίας τους χρόνου για τα ασφαλιστικά ταμεία.


Στη συνέχεια, η συζήτησή μας μεταφέρθηκε στη νομοθετική τακτοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων της ΠΕΑΛΣ, που εγγράφως είχαμε καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο και ζητήσαμε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησής τους.


Τέλος, τοποθετηθήκαμε επί της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας επιλογής των Ναυτιλιακών Ακολούθων και επισημάναμε την πάγια θέση της Ένωσης για πιστή εφαρμογή των προβλεπομένων στο Π.Δ. 33, ενώ παράλληλα ζητήσαμε την συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει για έναν αξιοκρατικότερο τρόπο επιλογής. 


Ο Υπουργός αφού μας άκουσε με προσοχή, αναγνώρισε κι εκείνος με την σειρά του τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά τα στελέχη μας με επαγγελματισμό, ευθύνη και ευαισθησία, εξέφρασε για μία ακόμη φορά την εκτίμησή του στο έργο αυτό που επιτελείται και δήλωσε ότι θα μελετήσει και αξιολογήσει με προσοχή τις επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης λαμβάνοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Επιπλέον επαναεπιβεβαίωσε τη σταθερή βούλησή του να υπερασπιστεί τις αρχές της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στο Σώμα, σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Τέλος ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μια νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα και ανάλογα την πορεία εξέλιξης των προαναφερομένων.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης         Σπυρίδων Πασσάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: